Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Triển khai giám sát chuyên đề năm 2024 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 29/05/2024

Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Ninh Bình, ngày 29/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-ĐGS về việc giám sát chuyên đề “Công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2020-2022”.

Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố: Yên Mô, Gia Viễn, Yên Khánh, Nho Quan, Tam Điệp, Ninh Bình; một số doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Kim Sơn, Hoa Lư. Dự kiến trong tháng 8/2024, Đoàn sẽ triển khai các hoạt động giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.

Sau giám sát, Đoàn giám sát hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát “Công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2020-2022”, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Linh - Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 703

Tổng lượt truy cập: 325623