Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về việc quản lý công trình cấp nước và quản lý chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật, 27/10/2019
Sáng ngày 18/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức phiên giải trình về việc quản lý công trình cấp nước và quản lý chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đ/c Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo: Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế; lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; chuyên viên Phòng Tổng hợp.
Dự kiến phiên giải trình thực hiện đầu tháng 11/2019, sẽ yêu cầu lãnh đạo các sở: Xây dựng, Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND một số huyện, thành phố; Chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn và lãnh đạo một số Công ty, nhà máy nước trên địa bàn tỉnh giải trình các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị. Các đơn vị là đối tượng giải trình xây dựng báo cáo theo đề cương và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/10/2019, trên cơ sở đó Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các nội dung liên quan phục vụ phiên giải trình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp ghi hình, chuẩn bị phóng sự trình chiếu tại phiên giải trình. Các nội dung chuẩn bị dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch phiên giải trình và tập trung tham gia ý kiến vào đề cương yêu cầu báo cáo của từng đơn vị, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của các ngành theo quy định pháp luật; thống nhất bổ sung đối tượng giải trình là Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết luận hội nghị, đ/c Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện, sớm ban hành Kế hoạch phiên giải trình; các đơn vị là đối tượng giải trình chuẩn bị, gửi báo cáo đúng thời hạn để phục vụ công tác khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội về chuẩn bị nội dung phiên giải trình. Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chủ động tham mưu để Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt nội dung giải trình, đảm bảo thực hiện được mục đích đặt ra; sau giải trình việc cung cấp nước sạch cho người dân được cải thiện tốt hơn, chất lượng hơn.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 14

Tổng lượt truy cập: 354971