Main
Thứ năm, ngày 18/07/2024

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII

Thứ hai, 22/02/2016
Ngày 9/12, HĐND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại hội trường. Trong phiên làm việc sáng nay, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình về các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh và Tờ trình về chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh. Theo đó, dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của HĐND tỉnh, bao gồm 06 Nghị quyết theo quy định của pháp luật và 14 Nghị quyết chuyên đề nhằm thực hiện chủ trương, biện pháp để phát triển KT- XH của tỉnh.

Về Chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ hoặc đang được cử tri và nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Cũng trong buổi sáng ngày làm việc thứ hai, kỳ họp cũng đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2014; dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2016; phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; ban hành chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn NTM” giai đoạn 2011-2016;  sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016; thành lập tổ dân phố thuộc phường Yên Bình và phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của HĐND tỉnh về quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015; cùng các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn Hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

* Chiều 9/12, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tổ về các nội dung của kỳ họp thứ 15 với 21 lượt ý kiến phát biểu. Tại các tổ, hầu hết ý kiến đại biểu nhất trí với đánh giá của các báo cáo, tờ trình của UBND, các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời tập trung thảo luận đối với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong đó tập trung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Các đại biểu cho rằng cần quan tâm việc quảng bá thương hiệu các sản phẩm được sản xuất tại địa phương; tăng cường các biện pháp để kiểm soát thu thuế; rà soát, kiểm tra việc chấp hành nộp tiền thuê đất của các đơn vị thuê đất sản xuất kinh doanh; có giải pháp chỉ đạo cụ thể, quyết liệt về công tác cải cách hành chính; quan tâm đảm bảo an ninh trật tự trong các Khu công nghiệp và khu vực nông thôn; có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường và việc dừng, đỗ xe không đúng quy định. Một số đại biểu đề nghị cần quan tâm rà soát, đánh giá hiệu quả các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã ban hành, từ đó đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, những nghị quyết không còn phù hợp và ban hành nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu của giai đoạn 2016-2020…

Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016, các đại biểu còn băn khoăn chỉ tiêu giao thu đấu giá quyền sử dụng đất 1.406 tỷ đồng là cao, khó thực hiện. Do vậy, đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm mới có thể thực hiện được.

Đối với báo cáo về việc thực hiện Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030, đa số các đại biểu cho rằng cần phải cân nhắc, thận trọng trong việc thực hiện Đề án. Báo cáo chưa nêu rõ tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong năm 2016. Một số đại biểu còn băn khoăn việc xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao chưa có tiêu chí hướng dẫn cụ thể nhưng đã đặt ra mục tiêu thực hiện trong năm 2016. Việc xây dựng mới trường học hoặc sáp nhập các trường trung học cơ sở có quy mô nhỏ dưới 5 lớp cần tính toán cụ thể, tiết kiệm tránh lãng phí.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về phân bổ nguồn lực đầu tư. Theo đó đầu tư  cần quan tâm đến cơ cấu và theo ngành cho phù hợp. Trong 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI cần ưu tiên đầu tư cho phát triển du lịch. Theo tờ trình của UBND tỉnh thì đầu tư cho du lịch còn thấp chưa tương xứng với yêu cầu. UBND tỉnh cần đưa vào chương trình hành động về đầu tư cho du lịch, quản lý hoạt động du lịch và xã hội hóa nguồn lực đầu tư phát triển du lịch tỉnh nhà xứng tầm, từng bước nâng cao tỷ trọng thu ngân sách từ du lịch.

Về xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng mô hình mới hiệu quả, nhất là mô hình phát triển trong nông nghiệp. Chú ý đến đầu tư chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp như: Chuyển đổi những diện tích đất canh tác hiệu quả thấp sang xây dựng mô hình có giá trị kinh tế cao. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ cho chuyển đổi các mô hình, khen thưởng các mô hình để nhân rộng.

Có ý kiến đề nghị quan tâm cách thức tổ chức sản xuất, nhất là hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp. Cần bố trí ngân sách của tỉnh từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm chuyển cho Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc các xã làm điểm xây dựng NTM của tỉnh; cho vay giải quyết việc làm đối với hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời bố trí kinh phí theo Đề án phát triển kinh tế tập thể mà HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh việc thảo luận về các báo cáo, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến về tờ trình, dự thảo nghị quyết chương trình giám sát năm 2016 của HĐND tỉnh; tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2016. Một số đại biểu đề nghị bổ sung các nội dung giám sát về việc thực hiện các cam kết chất vấn để nâng cao hiệu quả chất vấn cũng như trách nhiệm của các cơ quan được chất vấn; đề nghị tổng biên chế vẫn giữ nguyên, tuy nhiên khi giao biên chế cụ thể cho các đơn vị, UBND tỉnh cần phân bổ hợp lý, quan tâm tới các đơn vị có tính chất đặc thù như Bệnh viện Sản - Nhi để đảm bảo thực hiện lộ trình nâng số giường bệnh lên 900 giường và giải quyết tình trạng quá tải đang diễn ra.

           Phan Thùy Linh

Phòng Thông tin – Dân nguyện

 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1261

Tổng lượt truy cập: 354944