Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ sáu, 28/10/2022

Ngày 27/10/2022, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XV để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. 

Ảnh: Quang cảnh  kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và thảo luận, xem xét thông qua 21 dự thảo Nghị quyết quan trọng có ý nghĩa thiết thực tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh (không bao gồm 03 nghị quyết nhân sự).

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh.  

* Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại Tổ. Tại các Tổ thảo luận, các đại biểu đều nhất trí, đồng tình cao với nội dung, sự cần thiết ban hành của các Tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Ảnh: Các đại biểu thảo luận tại Tổ

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng, sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị cần bao quát đầy đủ các đối tượng; cần làm rõ cơ sở thực tiễn phân bổ tỷ lệ phần trăm hỗ trợ cho các đối tượng thuộc dự án.

Đối với các dự thảo Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách Trung ương; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 công vốn ngân sách nhà nước (đợt 2), bên cạnh việc đồng ý về mặt chủ trương ban hành Nghị quyết, các đại biểu đề nghị nên có báo cáo để làm rõ một số trách nhiệm của đơn vị chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công; cần làm rõ về việc phân bổ vốn và khả năng thực hiện.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm Y tế đối với một số nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, một số đại biểu đề nghị mở rộng thêm đối tượng được hưởng, có chính sách hỗ trợ tỷ lệ phần trăm với Bảo hiểm Y tế tự nguyện.

Đồng tình với dự thảo nhóm 14 Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các đại biểu cho đây là điều cần thiết, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các đại biểu cũng đề nghị nên xem xét ban hành thành một Nghị quyết, trong đó có danh mục các dịch vụ.

* Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thảo luận tại Hội trường, thông qua Nghị quyết và bế mạc kỳ họp. 

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, sau khi nghe Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Hồng Quảng do nghỉ hưu trước tuổi, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, ngày 27/9/2022, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 634 về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 1/10/2022.

HĐND tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Sơn, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác.

Tại Kỳ họp, ông Đặng Trọng Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Vũ Gia Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã được bầu là Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận tại Hội trường, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động Thương binh và Xã hội đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm qua thảo luận tổ liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn cho các dự án đầu tư công; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh…

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và dân chủ thảo luận, xem xét, thông qua 21 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các công trình, dự án đầu tư công; nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững trong những năm tới. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

 

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 20

Tổng lượt truy cập: 354977