Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ sáu, 07/06/2024

Sáng ngày 07/6/2024, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XV. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại biểu Lãnh đạo các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp 21 được tổ chức để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung cấp bách, quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương; tiếp tục triển khai thựchiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh; nghe báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế.

Thảo luận tại Hội trường, các vị đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, việc xem xét ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp đúng thẩm quyền, nội dung bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp…Các đại biểu thống nhất cao với việc ban hành dự thảo Nghị quyết về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, đồng thời đề nghị cần bố trí vốn sớm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Đối với Dự thảo nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên cơ sở địa bàn tỉnh Ninh Bình, đại biểu có ý kiến cần nghiên cứu xem xét lại mức chi mua sắm trang thiết bị đảm bảo chất lượng, tiết kiệm; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu, sớm đề xuất ban hành các chính sách có liên quan để bảo đảm cho chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần khuyến khích, động viên người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Sở Tài chính. Kết quả, 100% số phiếu tán thành.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 13 dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, gồm: 05 dự thảo nghị quyết về tài chính, ngân sách; 04 dự thảo nghị quyết về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; 04 dự thảo nghị quyết về quy hoạch, giáo dục, an ninh, trật tự và thông qua số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định của pháp luật. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát biểu thảo luận, tham gia nhiều ý kiến cụ thể, trách nhiệm vào các nội dung của kỳ họp, nội dung của các dự thảo nghị quyết, biểu quyết thông qua 13 dự thảo nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc triển khai thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quy hoạch, giáo dục và an ninh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 712

Tổng lượt truy cập: 325632