Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV: Xem xét, thông qua 18 nghị quyết

Thứ ba, 29/09/2020
Sáng ngày 28/9/2020, HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức thành công kỳ họp thứ 20 để quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Yên Khánh, Nho Quan.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng nhấn mạnh: kỳ họp này xem xét, thảo luận, thông qua 18 dự thảo nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công; 02 nghị quyết về giao bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; 03 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đất đai. Để kỳ họp thành công tốt đẹp, đồng chí yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh, Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận tại hội trường. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung kỳ họp; các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các huyện, thành phố tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đối với dự thảo Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhà khách Tỉnh ủy Ninh Bình, các đại biểu đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2022. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm việc triển khai các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh nhanh, bền vững hơn trong những năm tới. Ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương có giải pháp quyết liệt trong việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án theo nghị quyết của HĐND tỉnh; đảm bảo tính khả thi đối với các dự án đầu tư nằm trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất. Triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công đảm bảo tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thuỳ Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 16

Tổng lượt truy cập: 360079