Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Kiểm tra tiến thực hiện độ đề tài “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình”

Thứ năm, 10/08/2023

Ngày 7/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tàiNâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bìnhdo Ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XV chủ trì thực hiện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Ban Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện đề tài.

Đến nay, Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu làm rõ những nội dung về tổ chức và hoạt động của HĐND, cơ sở lý luận và những tác động của hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp; tổ chức trao đổi, học tập với các một số tỉnh bạn; xây dựng mẫu phiếu khảo sát, kế hoạch khảo sát nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 tỉnh Ninh Bình.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế hồ sơ, sản phẩm nghiên cứu cho thấy cơ bản đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả bước đầu. Đây là đề tài mới, thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, được thực hiện trong 18 tháng, bắt đầu từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024.

Tác giả bài viết: Phạm Tuấn Quang - Phòng CTHĐ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 14

Tổng lượt truy cập: 360077