Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ tư, 13/07/2022

Sáng ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa XV. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Chánh án TAND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, địa phương.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: tại kỳ họp 7, HĐND tỉnh tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, đó là xem xét báo cáo của UBND tỉnh và của các ngành, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời khách quan chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; xem xét, thông qua 19 dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu cấp bách của sự phát triển. Trong đó, có nhiều chính sách về phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, về quyết định tiêu chí, định mức các Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách hỗ trợ người lao động thuê nhà…; xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh và một số báo cáo quan trọng khác. Thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn tập trung vào 2 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, đó là công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý bản đồ địa chính sau dồn điền đổi thửa tại các huyện, thành phố và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ảnh: Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sau khi nghe phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu đã nghe đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine; sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ, phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm; dịch vụ phục hồi và đạt mức tăng khá; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm; tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 3,53%. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh xác định rõ các nhiệm vụ nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đảm bảo theo kế hoạch đặt ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực 6 tháng cuối năm 2022, coi đây là mục tiêu hàng đầu; tiếp tục tập trung phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách...Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao, không để chậm việc, sót việc và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; tổ chức tổng kết năm 2022, đánh giá rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo sát thực, hiệu quả, có tính khả thi cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời thống nhất giải quyết những vấn đề UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền; hoàn thành kế hoạch giám sát theo chương trình công tác đề ra; hoạt động giám sát tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; thực hiện thường xuyên công tác tiếp dân, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, chu đáo, tạo cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, thông qua các nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6 tháng cuối năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội và HĐND tỉnh. Chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh. Hoàn thành giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát của các Ban HĐND tỉnh trong kế hoạch giám sát năm 2022. Tập trung giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau giải trình và các cam kết sau trả lời chất vấn; các vấn đề bức xúc, còn nhiều khó khăn, vướng mắc mà cử tri, nhân dân phản ánh, kiến nghị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, dân nguyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân...

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo, trong đó cũng có những vấn đề mới, vấn đề khó cần bàn thảo xác định cơ chế, giải pháp, cách làm phù hợp. Do đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, tập trung tham gia ý kiến và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Đồng chí cũng ghi nhận hoạt động chất vấn trực tiếp tại hội trường theo chủ đề, không gửi câu hỏi trước là điểm mới trong hoạt động của HĐND, đề nghị đại biểu phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm để sau mỗi phiên chất vấn mọi vấn đề sẽ sáng tỏ hơn, trách nhiệm thực thi và giải trình của các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ được nâng cao hơn, các khó khăn, vướng mắc sẽ được giải quyết đến cùng, từ đó vai trò người đại biểu HĐND được khẳng định hơn, nhân dân và cử tri trong tỉnh sẽ đồng thuận, tin tưởng hơn.

Trong phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, gợi mở một số nội dung để đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Trong phiên khai mạc sáng nay, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ năm 2019 đến hết năm 2021; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết kết quả giám sát; Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các Tờ trình của UBND tỉnh, Tờ tình của Ban Văn hóa - Xã hội, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 22

Tổng lượt truy cập: 354979