Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIII

Chủ nhật, 21/02/2016
Sáng ngày 8/12/2015, HĐND tỉnh đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà, Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh chủ toạ kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Trịnh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên DKTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc một số doanh nghiệp; đại biểu cử tri ở cơ sở; các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét 20 báo cáo và 01 thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan; xem xét các đề án, tờ trình của UBND tỉnh và thảo luận, thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có 06 nghị quyết thường kỳ theo quy định của pháp luật và 08 nghị quyết chuyên đề về: việc sửa đổi một số nội dung của Đề án xây dựng nông thôn mới; chính sách cấp lại khoản thu tiền từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các xã đạt danh hiệu “xã đạt chuẩn nông thôn mới". Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2016 để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Việc tiếp tục thực hiện chính sách đối với lực lượng dân quân và chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao, người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Việc thành lập các tổ dân phố thuộc phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp. Việc quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105 của Chính phủ. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trong phiên khai mạc sáng nay, HĐND đã nghe thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo tình hình KT-XH; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII ; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán ngân sách năm 2016. Trong đó, tập trung cao về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016 của tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định: Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 48%, dịch vụ chiếm 40%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12%. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp ưu đãi đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp được phục hồi và phát triển tích cực. Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh. Thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch tiếp tục có bước phát triển mới. Thu ngân sách ước đạt 3.520 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2014, vượt 9,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, được xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng trở thành phong trào sâu rộng trong quần chúng và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 40 xã đạt chuẩn NTM, vượt 60% kế hoạch đề ra cho cả giai đoạn 2011-2015. Văn hóa - xã hội có tiến bộ. Đặc biệt, trong điều kiện hết sức khó khăn về kinh tế, tỉnh ta vẫn duy trì, đảm bảo về an sinh xã hội. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,35%. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Thành công của Đại hội đảng các cấp từ tỉnh tới cơ sở đã tạo ra khí thế mới, sinh lực mới để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, củng cố vững mạnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ,  tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phan Thùy Linh

Phòng Thông tin - Dân nguyện

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 18

Hôm nay: 838

Tổng lượt truy cập: 362976