Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ tư, 04/04/2018
Chiều 20/3, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa - Ủ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Chung Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương có liên quan.
Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức trong 1 ngày 17/4/2018 với nội dung xem xét 5 Dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương (từ phần vượt thu ngân sách hoặc nguồn thu tiền sử dụng đất) để thanh toán kinh phí san lấp mặt bằng trong hàng rào các nhà máy Xi măng Hướng Dương, Duyên Hà và hoàn trả nhà máy xi măng Hệ Dưỡng số tiền đã ứng trước làm cơ sở hạ tầng; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020; Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe-xem thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Dự thảo các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao về thời gian tổ chức kỳ họp. Về việc xây dựng các Dự thảo Nghị quyết, đối với Dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng ngân sách địa phương (từ phần vượt thu ngân sách hoặc nguồn thu tiền sử dụng đất) để thanh toán kinh phí san lấp mặt bằng trong hàng rào các nhà máy Xi măng Hướng Dương, Duyên Hà và hoàn trả nhà máy xi măng Hệ Dưỡng số tiền đã ứng trước làm cơ sở hạ tầng đến nay chưa có văn bản chỉ đạo của Chính phủ, vì vậy lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Thành phố Ninh Bình đề nghị chưa đưa Dự thảo Nghị quyết này vào nội dung kỳ họp thứ 7. 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất các ý kiến phát biểu của các đại biểu về thời gian, nội dung của kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ được tiến hành vào ngày 17/4, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua 04 Dự thảo Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho các xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020; Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phương tiện nghe-xem thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Dự thảo các Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan chuẩn bị các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trên cơ sở đó hoàn thiện gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 5/4 để giao các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra. Các Ban của HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan để tổ chức kỳ họp đúng thời gian dự kiến và đạt chất lượng.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 29

Hôm nay: 988

Tổng lượt truy cập: 363126