Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba, 09/02/2021
Sáng ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ; các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện các tổ chức thành viên của UBMTTQVN tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố.
* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh năm 2015 và Nghị quyết số 1185 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng chí Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thông báo Văn bản số 647 ngày 26/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu, trong đó: số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 4 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu: 2 đại biểu. Đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh dự kiến được phân bổ: theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu (trong đó có 1 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu tòa án); theo cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu, ưu tiên lĩnh vực Đảng và chính quyền địa phương. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu 4 nữ, 1 người ngoài Đảng, 1 trẻ tuổi và 2 người tái cử.
Tại hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo dự kiến của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể: cơ cấu đại biểu Trung ương 2 đại biểu; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; đại biểu Quốc hội chuyên trách 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; đại biểu tòa án 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu; hướng dẫn và kết hợp 1 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã trao đổi làm rõ một số vấn đề về cơ cấu, thành phần dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng đối với tỉnh cũng như cả nước nhằm lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu thành phần đại diện cho các giai tầng, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri toàn tỉnh đến Quốc hội, cùng đoàn ĐBQH tỉnh và Quốc hội xây dựng và quyết định những chủ trương, chính sách lớn của quốc gia, dân tộc. Do đó, việc Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động, trách nhiệm, dân chủ sớm tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất so với quy định và đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao về số lượng, cơ cấu, thành phần là bước đầu quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tham gia tích cực, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
* Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh giới thiệu một số điểm cần lưu ý trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Hoàng Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Theo quy định số đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 50 đại biểu; số lượng người dự kiến giới thiệu ứng cử là 100 người. Định hướng chung về cơ cấu, thành phần: đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số (bằng 2%); phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không dưới 10%; người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND dưới 35 tuổi không dưới 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở từng cấp; phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại hội nghị, đã có 7 lượt đại biểu phát biểu, các ý kiến cơ bản nhất trí về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử; số dư đại biểu ứng cử khối HĐND tỉnh, khối UBND tỉnh và các sở; đề nghị nên bổ sung một đại biểu đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh vào cơ cấu số đại biểu khối MTTQ và các đoàn thể được giới thiệu ứng cử. Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giải trình một số nội dung đại biểu quan tâm. 
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã biểu quyết 100% thành viên nhất trí thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của từng đơn vị, tổ chức, đơn vị cá nhân. Về số lượng đại biểu được bầu là 50; số lượng giới thiệu là 100. Về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu theo dự kiến trình tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tiến hành theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi các ý kiến và có những giải trình cụ thể. Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí tiếp thu và phản ánh đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị tới các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh và sẽ trình tại hội nghị hiệp thương thứ lần 2.


Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả bài viết: Thùy Dương - Văn phòng HĐND tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 27

Hôm nay: 898

Tổng lượt truy cập: 360961