Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh ngày càng đổi mới, hiệu quả

Thứ năm, 14/02/2019
Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, nội dung giám sát đi thẳng vào những vấn đề bức xúc của địa phương, tạo sự đồng thuận cao. Hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân, nâng cao vị thế của cơ quan dân cử.

Chú trọng giám sát những vấn đề nổi cộm

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm những năm trước, năm 2018, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đảm bảo tránh trùng lắp về thời gian, địa điểm, đối tượng và nội dung giám sát. Theo đó, nội dung giám sát được lựa chọn là những vấn đề bức xúc nổi cộm, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2017 (giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh); kết quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017; việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh (giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh). Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh và có Báo cáo kết quả tại các kỳ họp HĐND tỉnh; tham gia ý kiến vào 6 cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh.

Ngoài tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh còn chú trọng giám sát thường xuyên và giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hình thức chất vấn, thảo luận. Trong những năm gần đây, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới. Chất lượng các phiên họp chất vấn từng bước được nâng lên và dần khắc phục được tính hình thức. Nội dung chất vấn có trọng tâm, sát với những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, như: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; chính sách xã hội; trách nhiệm của ngành điện, BHXH; vấn đề dạy Tiếng Việt 1- Công nghệ giáo dục, việc thực hiện các khoản thu đầu năm học… Các câu hỏi chất vấn rõ ràng, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề cần hỏi. Người trả lời chất vấn cũng thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu để chỉ ra lĩnh vực nào thuộc về trách nhiệm của cá nhân, lĩnh vực nào thuộc về trách nhiệm tập thể cơ quan, tổ chức có liên quan. Do đó phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh đã cơ bản đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri, nhân dân vào năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của các cơ quan chức năng cũng như năng lực của người đại biểu HĐND.

Đề cao vai trò của đại biểu dân cử

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, vai trò của người đại biểu rất quan trọng. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu mỗi đại biểu phải gắn bó với cử tri, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đồng thời vừa giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thoả đáng các ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Bên cạnh đó khuyến khích đại biểu nghiên cứu luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để có những kết luận, kiến nghị đúng, chính xác về vấn đề giám sát.

Bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tiếp cận và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề đảm bảo trọng tâm, trọng điểm. Điều này được thể hiện rõ nét trong các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và trong các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh. Năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu thủ trưởng một số đơn vị giải trình về các vấn đề được dư luận quan tâm như: Việc thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; về thực hiện một số chính sách đối với người có công; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học, công nghệ đối với một số đề tài, dự án khoa học từ năm 2010 đến năm 2018. Trong các phiên giải trình, HĐND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trả lời giải trình nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện các nội dung liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của ngành mình; đồng thời, đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh có thông báo kết luận gửi tới các cơ quan, đơn vị theo quy định, trong đó đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện tốt hơn nữa chức năng của đơn vị mình. Các Ban của HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các kiến nghị sau giải trình. Hoạt động giải trình đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương, thúc đẩy tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát không chỉ góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống mà còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử.

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 47

Hôm nay: 879

Tổng lượt truy cập: 363017