Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 30/09/2020
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, chiều ngày 29/9/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2020, Sở đã tham mưu để UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 223 dự án, trong đó có 60 dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chủ yếu là ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất với tổng số tiền được hưởng ưu đãi khoảng 168,6 tỷ đồng; tham mưu để UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ cho 06 dự án với tổng số vốn được hỗ trợ là 33.232 triệu đồng (gồm ngân sách trung ương 27.507 triệu đồng, ngân sách địa phương 5.725 triệu đồng), tổng số kinh phí ngân sách Nhà nước đã cấp cho các dự án là 23.625 triệu đồng, chiếm 71,09% so với tổng nhu cầu hỗ trợ (gồm ngân sách trung ương 20.000 triệu đồng, bố trí năm 2015; ngân sách cấp tỉnh 3.625 triệu đồng, bố trí từ năm 2016 đến 2020). Từ khi Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ có hiệu lực và thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP, trên địa bàn toàn tỉnh chưa có dự án nào đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. Trong năm 2018-2019, Sở đã tham mưu để UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án; qua kiểm tra 230 dự án đã phát hiện 148 dự án chậm tiến độ, có sai phạm trong quá trình thực hiện; kiến nghị UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý triệt để các vi phạm của nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới.
Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu trao đổi và đề nghị làm rõ một số nội dung như: Làm rõ hơn hiệu quả các doanh nghiệp hưởng ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ có phát huy hiệu quả. Theo báo cáo, số lượng doanh nghiệp hưởng ưu đãi còn ít, làm rõ những vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi. Nêu cụ thể số dự án chậm tiến độ, lĩnh vực hoạt động của các dự án này; chênh lệch số liệu báo cáo giữa các đơn vị chịu sự giám sát và số liệu trong báo cáo với bảng biểu kèm theo; nguyên nhân khó triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 22/7/2015 của HĐND tỉnh.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các Phòng đã trao đổi, giải trình làm rõ các ý kiến của thành viên Đoàn giám sát. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất số liệu trong báo cáo, bổ sung các nội dung tại buổi làm việc và hoàn thiện Báo cáo gửi Đoàn giám sát.
* Sáng 30/9/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Theo báo cáo của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2020, Quỹ đã và đang thực hiện cho vay 57 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với tổng số tiền cho vay 244.149 triệu đồng; tính đến ngày 30/6/2020, Quỹ đang cho vay 30 dự án với tổng dư nợ 159.320 triệu đồng. Đối tượng cho vay của Quỹ là các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Quỹ Đầu tư phát triển địa phương thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay theo Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, do vậy việc tìm kiếm các dự án thuộc đối tượng phù hợp gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, tổng vốn chủ sở hữu của Quỹ đạt 51% so với vốn điều lệ theo Quyết định 563/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh nên Quỹ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dự án có nhu cầu về vốn lớn; khả năng huy động vốn của Quỹ còn hạn chế do không cạnh tranh được với hệ thống ngân hàng.
Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu trao đổi và đề nghị làm rõ một số nội dung như: Làm rõ hơn mục tiêu hoạt động của Quỹ, lãi suất cho vay; công tác tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền các chính sách hỗ trợ đầu tư tín dụng; khó khăn, vướng mắc trong việc tìm kiếm khách hàng vay; vai trò, hiệu quả thực tế của Quỹ khi cho vay huy động như hiện tại; giải pháp xử lý đối với các khoản nợ xấu; hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp…..
Thay mặt Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, lãnh đạo Quỹ và Kế toán trưởng của Quỹ đã giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh rà soát số liệu trong báo cáo, bổ sung các nội dung tại buổi làm việc và hoàn thiện Báo cáo gửi oàn giám sát.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 13

Tổng lượt truy cập: 354970