Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Giám sát công tác quản lý đất đai đối với các thiết chế văn hóa, thể thao và công tác quản lý, sử dụng một số thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 12/06/2020
Sáng ngày 10/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị giám sát công tác quản lý đất đai đối với các thiết chế văn hóa, thể thao và công tác quản lý, sử dụng một số thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Thu Hà, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, thành viên Ban Văn hóa – Xã hội, đại diện lãnh đạo các Ban: pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Về phía đối tượng giám sát có lãnh đạo các đơn vị: Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND Thành phố Ninh Bình; UBND huyện Hoa Lư.
Tại hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi một số vấn đề về công tác quản lý đất đai như việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến công tác quản lý, sử dụng một số thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã nêu lên vấn đề hiện nay, một số thiết chế văn hóa, thể thao đang không phát huy được công năng sử dụng, gây lãng phí, đội ngũ cán bộ quản lý thiết chế cấp cơ sở, đặc biệt là cấp thôn, xóm, phố chưa được tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, tình trạng chưa đảm bảo về quy mô, diện tích, cơ sở vật chất của một số nhà văn hóa thôn, phố…Đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu sự giám sát đã báo cáo, giải trình các nội dung thành viên Đoàn giám sát đưa ra.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thu Hà – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận thời gian qua hệ thống thiết văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, đầu tư, góp phần tác động quan trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có những tồn tại, hạn chế nhất định như việc bố trí quỹ đất một số thiết chế ở các địa phương chưa thực sự được quan tâm, hoạt động của nhà văn hóa đã phát huy hiệu quả nhưng chưa đồng bộ, công tác xã hội hóa trong khai thác sử dụng còn hạn chế, đội ngũ cán bộ còn thiếu, yếu, đặc biệt là cấp thôn đã ảnh hưởng đến quản lý và hoạt động của các thiết chế. Đồng chí đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đã thống nhất tại hội nghị. Đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường có kế hoạch, giải pháp để đề nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo trong việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa – Thể thao tham mưu ban hành Quy chế hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, phường làm cơ sở thuận tiện cho việc thanh tra, kiểm tra.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 13

Tổng lượt truy cập: 354970