Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Dự kiến các nội dung xem xét tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

Thứ tư, 14/08/2019
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện quy định tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh; sau khi báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 19/TB-TTHĐ ngày 09/8/2019 về thời gian, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh được tổ chức trong ngày 15/8/2019, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 5 dự thảo nghị quyết sau:
1. Nghị quyết về việc chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu.
2. Nghị quyết về việc chấp thuận báo cáo xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I).
3. Nghị quyết phân bổ vốn thực hiện Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ.
4. Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài.
5. Nghị quyết về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1).
Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp bất thường lần thứ 2 của HĐND tỉnh trong năm 2019 được tổ chức theo quy định của Nghị quyết số 629 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.  Để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp, Thường HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở ý kiến tại Hội nghị ngày 06/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền, gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm đảm bảo thời gian quy định. Yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 27

Tổng lượt truy cập: 354984