Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự ngày Hội Đại đoàn kết tại khu dân cư

Chủ nhật, 21/02/2016
Sáng ngày 18/11/2015, đồng chí Bùi Mai Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Cùng dự còn có các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình và Lãnh đạo Phường Nam Bình.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất và ngày Hội Đại doàn kết toàn dân diễn ra trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã và đang ra sức thi đua lập tích chào mừng các ngày Lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Hòa chung niềm vui ấy, cán bộ, nhân dân Tổ dân phố Chu Văn An, phường Nam Bình được nhân lên gấp bội trước những thành tích đã đạt được. Nhiều năm liền Tổ dân phố Chu Văn An đạt danh hiệu Khu dân cư văn hoá. Nhân dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động. 90% số hộ đã kiên cố hóa nhà ở và nhà cao tầng, không còn nhà tạm; 100% số người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao. Trên địa bàn có những điển hình trong phát triển kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe được quan tâm thực hiện rất tốt. 96 % số hộ gia đình đạt trong danh hiệu Gia đình văn hoá. Phong trào khuyến học khuyến tài luôn được nhân dân quan tâm. Môi trường cảnh quan ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Ban công tác Mặt trận luôn làm tốt công tác hòa giải, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Cán bộ và nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt hương ước của khu dân cư và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở…

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu và nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đã trở thành truyền thống như một lẽ tự nhiên trong lòng mỗi người dân đất Việt, con cháu Lạc, Hồng. 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, trong mái nhà chung của Mặt trận dân tộc thống nhất, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi lịch sử trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới CNH, HÐH đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khu dân cư đã đạt được trong những năm qua và khẳng định, những kết quả mà Khu dân cư đã đạt được là nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí của cán bộ, nhân dân Khu phố đã được phát huy dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền; đồng thời mong muốn cán bộ, nhân dân Khu phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Đồng chí cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc. Xác định rõ vị trí, vai trò của người dân là chủ thể của quá trình phát triển đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, vun đắp củng cố những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Nhân dịp này, Khu dân cư đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể, 11 gia đình và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Đồng chí Lã Thị Thu, Bí thư chi bộ đã thay mặt cấp ủy phát động phong trào thi đua năm 2016 của Khu dân cư, Tổ dân phố Chu Văn An.

Dương Viết Yên
 Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 26

Hôm nay: 966

Tổng lượt truy cập: 363104