Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND các xã Lai Thành, Kim Hải

Thứ bảy, 25/02/2017
Ngày 20/02/2017, Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đối với 2 đơn vị là UBND các xã Lai Thành, Kim Hải huyện Kim Sơn tại trụ sở UBND huyện Kim Sơn,
Dự buổi làm việc có đ/c Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện Kim Sơn, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện.
Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy: Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, các đơn vị đã nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc, có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cán bộ, công chức. Về bố trí cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn theo đúng hướng dẫn của cấp huyện và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đa số cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng định mức được giao; tiền lương và các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tổng số chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn là lớn nhưng hầu hết cũng được bố trí đủ, một số chức danh bố trí kiêm nhiệm; chế độ chính sách đối với những chức danh này được thực hiện đúng quy định. Những người hoạt động không chuyên trách cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của một bộ phần cán bộ không chuyên trách còn hạn chế; có chức danh xã bố trí chưa phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; một số nội dung thiếu hướng dẫn của Nhà nước khó trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở như việc xử lý, kỷ luật …
Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị các xã đánh giá sâu hơn một số nội dung như: Hiện tại bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách đã phù hợp về số lượng, chất lượng, chế độ chính sách; việc thực hiện quy hoạch, xử lý, kỷ luật đối với các chức danh này và cho rằng nên tăng cường bố trí người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm thêm không quá 2 chức danh khác để tăng thu nhập và tăng trách nhiệm; có đại biểu cho rằng nên áp dụng Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với cấp xã để xác định biên chế, bố trí các chức danh cho phù hợp như đối với cấp huyện, cấp tỉnh. Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đoàn khảo sát đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát các nội dung của Quy chế làm việc của các xã để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đúng quy định. Rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo phát huy hiệu quả.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 853

Tổng lượt truy cập: 360916