Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại xã Ninh Hòa

Thứ tư, 04/04/2018
Ngày 14/3/2018, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Ninh Hòa về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2017.
Dự buổi làm việc có đ/c Đinh Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, đại diện Ban thường trực MTTQVN tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư.
Qua báo cáo của đơn vị cho thấy: Thực hiện chính sách do Trung ương, tỉnh ban hành, trong 2 năm (2016-2017) xã đã triển khai thực hiện 7 chính sách có liên quan tới phát triển nông nghiệp. Nhìn chung, các chính sách đã tác động mạnh mẽ đến sản xuát nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc thông tin, tuyên truyền các chính sách tới người dân đạt hiệu quả chưa cao; nguồn lực đầu tư để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; một số chính sách chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị xã đánh giá sâu, cụ thể hơn và bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh hiện đang triển khai trên địa bàn; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Kết luận Hội nghị, đ/c Đinh Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đoàn khảo sát đề nghị lãnh đạo xã quan tâm quán triệt chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp tới người dân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách để phản ánh cấp trên; bổ sung số liệu, đánh giá sâu các chính sách hỗ trợ hiện còn hiệu lực; đề xuất, kiến nghị phải cụ thể và hoàn thiện gửi lại Báo cáo cho Đoàn khảo sát./.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 22

Tổng lượt truy cập: 354979