Main
Thứ năm, ngày 18/07/2024

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Kim Sơn, UBND thành phố Ninh Bình

Thứ hai, 26/09/2016
Trong các ngày 21 và ngày 22/9/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Sơn, UBND thành phố Ninh Bình và khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã Văn Hải, Kim Đông huyện Kim Sơn, UBND phường Ninh Sơn, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Đoàn do đồng chí Đinh Ngọc Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.
Qua khảo sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường cho thấy, nhìn chung các đơn vị đều có quy chế làm việc, đã thực hiện hỗ trợ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; việc bố trí cán bộ cơ bản đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tác phong nhanh nhẹn, tận tình, chu đáo, cởi mở trong việc giao tiếp và giải quyết công việc với công dân, tổ chức đến liên hệ; hàng năm, cán bộ có tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do huyện, tỉnh tổ chức. Các đơn vị báo cáo việc giải quyết hồ sơ 100% đảm bảo đúng hạn, không có đơn thư, kiếu nại, tố cáo về việc giải quyết thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân. Tuy nhiên, có  đơn vị cơ sở vật chất còn khó khăn như diện tích phòng làm việc không đảm bảo theo Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ, trang thiết bị cũ, lạc hậu; chưa bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; việc hỗ trợ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng theo nghị quyết của HĐND tỉnh; còn chậm cập nhật các thủ tục hành chính mới; thực tế triển khai tại cơ sở còn một số thủ tục hành chính rườm rà, khó triển khai.
 

Đoàn giám sát tại phường Ninh Sơn
 
Theo Báo cáo, Trung tâm một cửa liên thông của huyện và thành phố đều niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí, các thủ tục hành chính; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm đảm bảo quy định, hàng năm UBND huyện, thành phố đều triển khai kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, có đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn và công bố, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của UBND các xã, phường, thị trấn. Qua gần 3 năm thực hiện, Trung tâm một của liên thông của huyện Kim Sơn đã giải quyết hơn 15.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả đúng hạn hơn 14.000 hồ sơ, hồ sơ trả quá hạn hơn 1.500 hồ sơ (chiếm 10%). Trung tâm một cửa liên thông của thành phố Ninh Bình giải quyết hơn 35.000 hồ sơ (5.300 hồ sơ trả trước hạn, 29.633 hồ sơ trả đúng hạn và 43 hồ sơ trả quá hạn). Hiện nay, UBND thành phố Ninh Bình đang khảo sát, xây dựng đề án nâng cấp Trung tâm một cửa liên thông thành phố theo hướng hiện đại hướng tới thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Ninh Bình. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện thủ tục hành chính còn một số khó khăn, hầu hết cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã chủ yếu kiêm nhiệm và thường xuyên biến động; một số trang thiết bị tại Trung tâm hiện đã cũ chưa được thay thế…
Kết thúc giám sát – đồng chí Đinh Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đoàn đề nghị các đơn vị cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong phạm vi thẩm quyền; tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ đối với cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa; quan tâm thực hiện đúng chế độ chính sách được HĐND tỉnh ban hành; cập nhật, công khai các thủ tục hành chính mới; UBND huyện, thành phố quan tâm hướng dẫn cấp xã trong việc rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới và tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh Báo cáo gửi lại Đoàn giám sát.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1258

Tổng lượt truy cập: 354941