Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ hai, 26/09/2016
Ngày 20/9/2016, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Đinh Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát, tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Theo Báo cáo, Sở đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Sở đang thực hiện 193 thủ tục hành chính được quy định tại 4 quyết định do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong gần 3 năm, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 4.000 hồ sơ, đã thường xuyên rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, địa chỉ, số điện thoại về tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân tại trụ sở đơn vị. Đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông được củng cố, kiện toàn, cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện một cửa liên thông hiện đại, do có nhiều nguyên nhân cả khách quan, lẫn chủ quan; chưa bố trí kinh phí hỗ trợ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, kỹ năng hành chính còn chưa đồng đều.
Qua giám sát, có ý kiến đề nghị Sở xem xét lại số liệu về hồ sơ giải quyết quá hạn; về tham mưu triển khai các thủ tục hành chính; bổ sung những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; kiến nghị, đề xuất cần phải rõ hơn.
Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Đinh Ngọc Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đề nghị Sở tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thái độ phục vụ của đội ngũ làm việc tại Bộ phận một cửa. Hàng năm, khi tham mưu đề xuất phân bổ ngân sách, Sở phối hợp với Sở Tài chính quan tâm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện việc hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị trên địa bàn tỉnh và tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh Báo cáo gửi lại Đoàn giám sát.

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16

Hôm nay: 922

Tổng lượt truy cập: 363060