Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 04/08/2023

Ngày 12/7/2023, HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 15 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Ninh Bình năm 2024. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ thực hiện chức năng giám sát tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND tỉnh và tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề.

Về giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo sau: (1) Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. (2) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. (3) Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2024 và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XV. (4) Xem xét việc trả lời chất vấn của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước được chất vấn tại kỳ họp và giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn. (5) Xem xét tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

Về giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo sau: (1) Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2024. (2) Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh. (3) Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2024 và Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XV. (4) Xem xét việc trả lời chất vấn của Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước được chất vấn tại kỳ họp và giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn. (5) Xem xét tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2024.

Về giám sát chuyên đề, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát.

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 857

Tổng lượt truy cập: 360920