Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Chiều ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV: Các đại biểu tiến hành thảo luận Tổ

Thứ năm, 15/12/2016
Chiều ngày 13/12, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành thảo luận tại tổ để cho ý kiến đóng góp đối với các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp.
Thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu chung và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 của UBND tỉnh.
Các đại biểu đánh giá cao công tác điều hành, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị đã đạt những kết quả nổi bật, nhất là thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay, công tác xây dựng nông thôn mới với 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Hoa Lư đạt chuẩn huyện nông thôn mới...
Đồng thời, các đại biểu đề nghị trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 cần quan tâm một số vấn đề: thực hiện tốt việc quản lý thuế, thu nợ đọng thuế, khai thác nguồn thu mới để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách đề ra; tiếp tục làm tốt công tác thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, dự án có tiềm năng thu ngân sách lớn, bảo vệ môi trường; tập trung chỉ đạo việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ động, tích cực thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm; có giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, TTCN, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; từng bước bố trí nguồn ngân sách để xử lý các khoản nợ, vay, tạm ứng đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và tái đầu tư; quan tâm tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 vì năm sau đầu tư công giảm...
Về phương hướng năm 2017, tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, địa phương chủ động, người dân cùng chung tay để nâng cấp đô thị Ninh Bình, Tam Điệp. Trong xây dựng nông thôn mới cần có giải pháp hiệu quả nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.
Đối với các đề án về xây dựng nông thôn mới: nhiều ý kiến cho rằng cần có đánh giá rõ nợ đọng xây dựng cơ bản mỗi địa phương để làm từ đó có giải pháp hiệu quả. Các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước xây dựng thành xã nông thôn mới tiên tiến.
Đối với đề án về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, cần đánh giá rõ hơn về thực trạng môi trường của tỉnh, nhất là những vấn đề hạn chế.
Đối với đề án sắp xếp, chia tách, thành lập một số thôn mới thuộc xã Gia Trung và xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, các đại biểu nhất trí cao với việc thành lập các thôn mới là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của xã, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân dân địa phương.
 
Về đề án đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, các đại biểu nhất trí với đề án, dự thảo nghị quyết vì đã đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng quy định, được sự đồng thuận của nhân dân địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn...
Tại buổi thảo luận tổ, các đại biểu cũng nhất trí với các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều cố gắng, có sự phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các ngành để hoạt động của HĐND thực sự đi vào chiều sâu...
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 922

Tổng lượt truy cập: 363060