Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ tư, 07/02/2018
Chiều ngayg 29/1, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văm hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyên, thành phố.
Năm 2017, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Nổi bật là việc tích cực, chủ động tham gia đề xuất nội dung, chương trình 3 kỳ họp HĐND tỉnh, chỉ đạo việc tham mưu xây dựng Nghị quyết về lĩnh vực VHXH… Tại các kỳ họp, Ban đã chủ trì thẩm tra 11 báo cáo, đề án, Dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về linh vực: Y tế, giáo dục, văn hóa, chính sách BHYT, dạy nghề, xuất khẩu lao động. Qua đó, Ban đã thể hiện rõ quan điểm, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin để thảo luận và quyết định tại kỳ họp.
Trong năm, Ban đã tổ chức thực hiện nghiêm túc 3 cuộc giám sát, 1 cuộc khảo sát tại 24 cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung như: Tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016; chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT cho một số đối tượng…
Qua hoạt động giám sát đã chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban cũng đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Ban VHXH trong năm 2017, các hoạt động đã đi vào nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo sự hài hòa trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị, năm 2018, Ban cần tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; tiến hành giải trình các nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, rà soát lại các Kết luận, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các cuộc giám sát, sau giám sát của Ban trong năm 2018.
Thống nhất với các ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2018 như: Chủ động xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để điều hòa, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh; công tác thẩm tra tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Nghiên cứu quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa xã hội. Bên cạnh đó, chủ trì thẩm tra và nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực VHXH. Thực hiện sự chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh theo kế hoạch.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 36

Hôm nay: 908

Tổng lượt truy cập: 363046