Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Ninh Bình khảo sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

Thứ sáu, 07/06/2019
Ngày 29.5.2019, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tại UBND xã Ninh Hải và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoa Lư về công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Đồng chí Dương Viết Yên, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoa Lư, đại diện lãnh đạo UBND xã Ninh Hải và một số thành phần có liên quan.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin và Chủ tịch UBND xã Ninh Hải báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn xã Ninh Hải và địa bàn huyện Hoa Lư. Theo đó, hằng năm vào ngày rằm tháng 3 âm lịch, xã Ninh Hải tổ chức lễ hội truyền thống đền Thái Vi để tưởng nhớ công lao to lớn của các vị vua Trần, Đức Thánh Trần cùng hiền từ Hoàng Thái Hậu, lễ hội diễn ra từ ngày 14/3 đến hết ngày 15/3 ÂL. Lễ hội đã thành lập Ban tổ chức theo quy định và đươcj tổ chức trang trọng, đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống. Phần lễ và phần hội được tổ chức và phân bổ thời gian hợp lý. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; công tác tuyên truyền, quảng bá về di tích và lễ hội cho người dân và du khách được tăng cường. Kinh phí tổ chức lễ hội từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tự nguyện cúng tiến của du khách, người dân được giao cho thôn quản lý. Di tích đền Thái Vi được đầu tư, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa, đã hoàn thành vào cuối năm 2018.
Theo báo cáo, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoa Lư đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện Hoa Lư có 01 lễ hội cấp tỉnh, 01 lễ hội do Doanh nghiệp tổ chức và 21 lễ hội cấp xã, trong đó có 01 lễ hội duy trì tổ chức hằng năm, 13 lễ hội chỉ tổ chức có phần lễ không có phần hội. Huyện đã quan tâm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác tổ chức lễ hội; đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các Ban Quản lý di tích, Ban Quản lý lễ hội nội dung tuyền truyền về lễ hội. Qua đó, các lễ hội ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực về việc thực hiện nếp sống văn minh, phát huy được những phong tục tập quán, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước loại dần các yếu tố lạc hậu, hủ tục, mê tín dị đoan. Các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo thời gian. Phòng Văn hóa- Thông tin thường xuyên cử cán bộ phụ trách hướng dẫn, kiểm tra tại các xã, thị trấn có tổ chức lễ hội trước, trong ngày lễ hội diễn ra; phối hợp với các ngành ở địa phương như công an, y tế đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn, đó là công tác thông tin tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng, tu bổ các di tích đã xuống cấp còn nhiều hạn chế, còn tình trạng di tích đã xây dựng xong mới hoàn thiện thủ tục; công tác thi đua khen thưởng chưa được quan tâm; một số nơi vẫn còn hiện tượng mê tín, dị đoan; công tác thông tin, báo cáo sau lễ hội chưa được thực hiện, việc quản lý nguồn kinh phí xã hội hóa còn nhiều bất cập...
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Dương Viết Yên, Trưởng đoàn khảo sát yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, UBND xã Ninh Hải thời gian tới cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; có biện pháp quản lý đảm bảo quy định pháp luật về nguồn kinh phí xã hội hóa. Đề nghị, UBND xã yêu cầu Ban Quản lý lễ hội có báo cáo phần thu chi kinh phí của lễ hội, phòng Văn hóa – Thông tin huyện yêu cầu xã có báo cáo tình hình tổ chức lễ hội trên địa bàn; phải có sự quản lý chặt chẽ về quy trình, thủ tục xây dựng, tôn tạo các di tích, tránh xây dựng tràn làn, phá vỡ cấu trúc di tích.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 989

Tổng lượt truy cập: 363127