Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND tỉnh

Thứ tư, 13/04/2016
Ngày 11/4/2016, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của UBND tỉnh. Giai đoạn 2011-2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng GDP khá cao so với bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đảm bảo theo dự toán hàng năm. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng nông thôn mới thu được kết quả nổi bật, trở thành phong trào sâu rộng của quần chúng. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, xã hội. Giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng được nang lên. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được cải thiện, xóa đói giảm, nghéo đạt kết quả tốt. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chỉ đạo chặt chẽ, hạn chế vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác đối ngoại ngày được mở rộng. Số lượng, cơ cấu và chất lượng thành viên UBND tỉnh; cơ cấu, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền được triển khai rộng rãi. Các số liệu trong báo cáo khá đầy đủ, đánh giá cụ thể từng lĩnh vực, được phân tích có hệ thống. UBND tỉnh cũng đã chỉ ra 4 tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đúc kết 3 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2011-2016.
Cùng với đó, Ban đã chỉ ra một số nội dung mà chưa được đề cập trong báo cáo tổng kết của UBND tỉnh, đó là: Chưa đánh giá sự tập trung cao vào một số nội dung trọng tâm, nổi trội để đạt được kết quả trên các lĩnh vực; chưa nêu rõ vai trò của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát, cam kết thực hiện cam kết sau chất vấn …
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu, đề nghị cần đánh giá sâu hơn sự phối hợp của UBND tỉnh trong công tác ban hành nghị quyết và hiệu quả triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết mà HĐND đã ban hành; kết quả thực hiện dân chủ ở các lọai hình cơ sở.
Phát biểu kết luận thẩm tra, đồng chí Trần Hồng Quảng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đã nhấn mạnh: Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết của UBND tỉnh. Với quan điểm, báo cáo thẩm tra không nhắc lại nội dung báo cáo tổng kết của UBND tỉnh, mà cần nêu cụ thể những vấn đề trong báo cáo không đề cập hoặc đánh giá không sát, để báo cáo thẩm tra thực sự ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể. Đồng chí đã tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và đề nghị bộ phận biên tập tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để Ban trình tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND tỉnh khóa XIII.
 

Tác giả bài viết: Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 31

Tổng lượt truy cập: 360094