Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV: Các đại biểu tiến hành thảo luận Tổ

Thứ năm, 06/07/2017
Sáng ngày 6/7, kỳ họp thứ 5, HĐND khóa XIV tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo và tờ trình, đề án.
Các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến tập trung vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết sau:
Về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 , các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao với đánh giá về những kết quả của tỉnh đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, có ý kiến cụ thể đối với báo cáo: đề nghị bổ sung làm rõ số liệu doanh nghiệp giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay để thấy rõ thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có ý kiến cho rằng cần bổ sung vào tồn tại việc xác định thẩm quyền giải quyết nhiệm vụ giữa cấp và ngành chưa rõ ràng; sự phối hợp có lúc, có việc còn hạn chế; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh một số việc chưa dứt điểm như hoàn trả mặt bằng sau khai thác tài nguyên, đền bù GPMB một số dự án, xử lý xe quá khổ quá tải, việc cấp giấy chứng nhận QSD đất sau dồn điền đổi thửa…Các đại biểu đề nghị bổ sung nguyên nhân chủ quan của việc khiếu nại, tố cáo kéo dài là do trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác tiếp công dân còn hạn chế, cần tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ và trình độ cho cán bộ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, có đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác đánh giá tác động môi trường trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, trong quá trình triển khai có sự giám sát chặt chẽ theo cam kết; tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quan tâm chỉ đạo các hoạt động thiết thực đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017, đại biểu đề nghị tỉnh cần có lộ trình giải pháp trong xử lý vấn đề nợ XDCB; biện pháp thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.
Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Ninh Khánh, tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, phần lớn các ý kiến đề nghị sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư phải đưa dự án vào Biểu 4 Danh mục các công trình dự án thực hiện cơ chế đặc thù về đấu giá giá trị quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện.
Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) – Ba Sao (Hà Nam) đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, đại biểu cho rằng, chủ trương ban hành nghị quyết là cần thiết, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 2 tuyến đường nhánh trên sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ đã thông báo cho Dự án.
Đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, một số đại biểu đề nghị không trình HĐND tỉnh thông qua các công trình, dự án “Khu công nghiệp Phúc Sơn” tại mục I.1, trang 1; “Đầu tư xây dựng cơ sở mầm non tư thục Sao Mai” và “Đầu tư xây dựng trường Mầm non Mai Thế Hệ” tại mục VI.1,2, trang 2; “Trường Mầm non Tư Thục” tại mục II.1 của Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2017 do các công trình, dự án này không thuộc quy định tại Khoản 3 ĐIều 62 Luật Đất đai năm 2013.
Đối với Tờ trình, Báo cáo, dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, một số ý kiến cho rằng so với các quy định trước thì Dự thảo Nghị quyết quy định mức cao và bằng mức trần quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính, vì vậy, đề nghị các ngành chủ động tham mưu để bố trí nguồn lực thực hiện.
Đối với Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020, có ý kiến đề nghị nên quy định mức trần cụ thể cho các đối tượng hỗ trợ và quy định nếu dự án cao hơn mức trần thì chủ dự án được phép kêu gọi xã hội hóa nhưng cũng có ý kiến cho rằng không cần quy định mức trần hỗ trợ vì đã được quy định rõ tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. Có đại biểu đề nghị bổ sung thêm khoản 6 tại Điều 2 Nghị quyết “Các mức hỗ trợ ưu tiên áp dụng đối với các sản phẩm nông nghiệp truyền thống của địa phương, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững của tỉnh theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình“.
Đối với Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về độ tuổi lao động học nghề để được hỗ trợ chính sách (từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi); nêu rõ điều kiện để được hỗ trợ (ví dụ: được hỗ trợ 1 lần sau khi đã được cấp bằng tốt nghiệp); đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư xây dựng Trung tâm dậy nghề chất lượng cao, đồng thời giao Sở Giáo dục và đào tạo có chương trình “Tư vấn hướng nghiệp phân luồng” cho học sinh, tránh lãng phí ngân sách nhà nước và người dân. 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 580

Tổng lượt truy cập: 349199