Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội

Thứ hai, 08/05/2017
Ngày 28/4, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân nguyện - Ủy Ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Kim Hồng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện làm trưởng đoàn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân các cấp năm 2016 theo Nghị quyết số 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH1 ngày 15/11/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác.
Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Hồng Thái – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Tô Quốc Việt – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng các đồng chí chuyên viên phòng Thông tin – Dân nguyện VP HĐND tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Quốc Việt – Phó CVP HĐND tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 12 buổi tiếp công dân với 150 lượt công dân của 14 vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Trong đó có 7 lượt đoàn đông người với 4 vụ việc. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 28/9/2016 về Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trong năm 2016, các Tổ đại biểu đã tiếp 24 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân của các huyện, thành phố. Trong đó, Tổ thành phố Ninh Bình tiếp 11 lượt, Tổ Yên Khánh tiếp 6 lượt, Tổ Tam Điệp tiếp 7 lượt, các Tổ đại biểu còn lại không có công dân tới trụ sở tiếp công dân trong các ngày đại biểu HĐND tỉnh tiếp. Qua việc tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu đã tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của công dân, chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời, giám sát việc giải quyết của UBND tỉnh, các ngành chức năng theo thẩm quyền, đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật.
Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư, năm 2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 105 đơn, thư của công dân, trong đó: 21 đơn khiếu nại; 39 đơn tố cáo; 55 đơn kiến nghị, phản ánh.
Trong tổng số 105 đơn, thư Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận: 08 đơn thư Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành công văn chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết (3 đơn cơ quan có thẩm quyền đang tiếp tục giải quyết, 5 đơn đã được giải quyết xong); 12 đơn thư Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn công dân gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Số đơn thư còn lại (85 đơn) Thường trực HĐND tỉnh lưu đơn, theo dõi theo quy định do đơn trùng lắp gửi đến nhiều cơ quan chức năng; đơn thư hết thời hiệu để xem xét, giải quyết; đơn photo, đơn không rõ người tố cáo và không có nội dung rõ ràng; đơn đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật.
Về công tác xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các cuộc giám sát đối với những vụ việc cụ thể, đồng thời phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề về khiếu nại, tố cáo đối với các cấp, các ngành trong tỉnh và có kế hoạch giao cho Ban Pháp chế tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề.
Trong kỳ báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện 1 cuộc khảo sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2016 trên địa bàn tại UBND các huyện: Hoa Lư, Kim Sơn, Gia Viễn và UBND thành phố Ninh Bình; tham dự và cho ý kiến giải quyết đối với 1 vụ việc phức tạp, kéo dài tại Hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh tham gia cùng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát về việc thụ lý các vụ việc dân sự và khiếu nại hành chính tại tòa án nhân dân 2 cấp; tại kỳ họp của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chất vấn trực tiếp đối với đồng chí Chánh án tòa án nhân dân tỉnh về việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp.
Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu lên những khó khăn trong việc thực hiện Nghị quyết số 759/UBTVQH13 ngày 15/5/2014, Nghị quyết số 228/NQ-UBTVQH1 ngày 15/11/1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Từ thực tiễn hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiến nghị: ban hành văn bản hướng dẫn Luật tổ chức chính quyền địa phương thay thế Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI; bổ sung thêm quy định rõ về trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương khi được mời nhưng không tham gia hoặc không nghiêm túc trong việc cùng tham dự tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý những vấn đề liên quan khi cần thiết (Điều 12 NQ 759); việc không thực hiện đúng theo thời hạn do pháp luật quy định về việc thông báo kết quả giải quyết của cơ quan chức năng khi nhận đơn do Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến (Điều 49 của NQ 753; Điều 15 của QN 759); Ban Dân nguyện thường xuyên tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND và cán bộ tham gia tiêp công dân về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và hoạt động giám sát việc giải quyết đơn, thư của công dân.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Kim Hồng – Phó Trưởng Ban Dân nguyện đánh giá cao những kết quả mà Thường trực HĐND tỉnh thực hiện trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân và ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 4

Tổng lượt truy cập: 354961