Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Sở Nội vụ

Thứ năm, 22/09/2016
Ngày 19/9/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính tại Sở Nội vụ. Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Ngọc Hà - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Báo cáo của Sở cho thấy: Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thể chế kinh tế, hành chính đã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Bộ máy hành chính ngày càng tinh gọn; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính được quy định rõ hơn, khắc phục phần lớn tình trạng chồng chéo về thẩm quyền, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên do được tỉnh quan tâm ngay từ khâu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, bổ nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý nhà nước đang được duy trì và phát huy nhiều tác dụng tích cực trong hoạt động phục vụ nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2014-2015, có 339 thủ tục hành chính đã được đơn giản hoá. Trong đó, nhiều thủ tục hành chính đã được rà soát, đơn giản, công khai tránh phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan nhà nước. Với kết quả trên, tỉnh Ninh Bình đã được Bộ Nội vụ xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2015 thứ 14/63 tỉnh, thành (tăng 26 bậc so với năm 2014), chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính xếp thứ 13/63 tỉnh, thành.
Tuy nhiên, công tác tham mưu cho UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai, có kết luận nhưng thiếu đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trên địa bàn tỉnh còn ít (do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu tại 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
Tại buổi giám sát đa số thành viên Đoàn giám sát thống nhất với đánh giá của Sở Nội vụ và đề nghị Sở bổ sung cho khớp đúng số liệu, làm rõ một số nhiệm vụ của Sở, đánh giá sâu hơn về việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thời gian giảm. Kết luận buổi giám sát, đ/c Đinh Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đoàn giám sát đề nghị Sở tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Tăng cường kiểm tra đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, thái độ phục vụ của đội ngũ làm việc tại Bộ phận một cửa và tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát hoàn chỉnh Báo cáo giám sát gửi Đoàn.  

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 27

Tổng lượt truy cập: 354984