Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017 tại HĐND các xã Yên Từ, Yên Mạc huyện Yên Mô

Thứ sáu, 27/04/2018
Ngày 19/4/2018, Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND xã Yên Từ, Yên Mạc huyện Yên Mô từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017, dự buổi làm việc có đ/c Chu Thanh Hà, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện: Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND, UBND huyện Yên Mô.
Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017, HĐND các xã đều tổ chức 4 kỳ họp thường lệ, tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề theo quy định; Thường trực, các ban của HĐND xã Yên Từ tổ chức 8 cuộc giám sát; xã Yên Mạc tổ chức .. cuộc giám sát. Đầu nhiệm kỳ Thường trực HĐND xã ban hành Quy chế tiếp công dân; phân công các đại biểu HĐND các xã thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Thường trực HĐND xã đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, duy trì chế độ hoạt động thường xuyên. Các ban của HĐND xã xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác, tổ chức tốt nhiệm vụ theo quy định; thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp; phối hợp tham gia hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. HĐND các xã phân chia đại biểu HĐND xã theo nhóm để thuận tiện trong hoạt động tiếp xúc cử tri, thảo luận nội dung kỳ họp. HĐND các xã đều kiến nghị tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã và các ban của HĐND xã; sớm ban hành quy chế hoạt động của HĐND và UBND.
Tại Hội nghị các đại biểu cơ bản đồng tình với báo cáo của HĐND các xã; đề nghị HĐND xã bổ sung, làm rõ một số nội dung: Số liệu tại biểu kèm theo chưa thống nhất với nội dung trong báo cáo; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND xã.  Qua xem xét hồ sơ của các đơn vị cho thấy, hoạt động giám sát mới dừng lại là giám sát của Thường trực HĐND và các ban của HĐND. Thống nhất buổi giám sát, đ/c Chu Thanh Hà, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các ban của HĐND xã phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó cần tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn tại kỳ họp; tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của Luật để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã phải thể hiện tính phản biện, có chứng kiến để làm cơ sở cho các đại biểu quyết định các chính sách của địa phương. Các đại biểu HĐND xã cần nghiên cứu kỹ tài liệu đã được Sở Nội vụ tập huấn ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 14

Tổng lượt truy cập: 354971