Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động HĐND huyện Yên Mô từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017

Thứ sáu, 27/04/2018
Ngày 20/4/2018, Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND huyện Yên Mô từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017, dự buổi làm việc có đ/c Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện: BTT UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở Tư pháp, Nội vụ, Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các ban huyện Yên Mô và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Yên Mô có 33 đại biểu. Cơ cấu Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND huyện gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Trưởng các ban của HĐND huyện; HĐND huyện thành lập 2 ban theo quy định; mỗi ban có 01 đồng chí Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện đã ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đồng chí Thường trực HĐND huyện, thành viên của các ban; thực hiện nề nếp chế độ giao ban, hội họp. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các ban HĐND huyện đảm bảo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017, HĐND huyện Yên Mô đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 33 nghị quyết (không có nghị quyết quy phạm pháp luật); có nhiều nghị quyết phát huy hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Về hoạt động giám sát, thực hiện quy định tại Luật Hoạt động giám sát, HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND tổ chức 8 cuộc và các ban tổ chức 13 cuộc, quy trình theo đúng quy định; trong đó có 7 cuộc tái giám sát. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 02 phiên họp yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện giải trình về các vấn đề: Công tác quản lý đất đai; xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025 và Đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện giải quyết 22 vấn đề phát sinh đảm bảo ; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật. Thường trực HĐND huyện chú trọng công tác phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN huyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao chất lượng Báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Yên Mô; báo cáo ngắn gọn, đủ ý. Có đại biểu đề nghị Thường trực HĐND huyện báo cáo rõ hơn về một số nội dung như thực hiện tái giám sát, hiệu quả, chất lượng đến đâu; việc bố trí thành viên các ban của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện; có nên thành lập các tổ đại biểu HĐND cấp xã khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định.
Thống nhất buổi giám sát, đ/c Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND huyện cần thực hiện tốt các nội dung sau: Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng các kỳ họp, trong đó có hoạt động thẩm tra, thảo luận tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; các ban của HĐND huyện nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, có chứng kiến về các nội dung được thẩm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện. Đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng nội dung để bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho lãnh đạo các ban, Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng tầm của hoạt động của các cơ quan dân cử tại địa phương.
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 20

Tổng lượt truy cập: 354977