Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 15/12/2016
Sáng ngày 13/12, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để nghe các tờ trình của HĐND, UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.
Mở đầu phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh nghe đồng chí Bùi Mai Hoa - TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2017 của HĐND tỉnh Ninh Bình và tờ trình về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh.
Theo đó, dự kiến trong năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ họp gồm 1 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ vào giữa năm và cuối năm. Về chương trình giám sát, trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm với 14 nhóm vấn đề.
Trong chương trình giám sát, Thường trực HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát 2 chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; giám sát việc thực hiện một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe ông Đinh Chung Phụng - TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày 2 tờ trình: Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình.
Nghe ông Vũ Văn Kiểm, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo trình bày tờ trình quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.
Kỳ họp cũng nghe ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày 2 tờ trình: Tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh; Tờ trình về việc sắp xếp, chia tách thành lập một số thôn mới thuộc xã Gia Trung và xã Gia Lập, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình
Nghe ông Nguyễn Ngọc Thạch, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình.
Nghe ông Chu Thanh Hà, Trưởng Ban Kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh trình bày tờ trình về ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình.
Nghe ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2017.
Nghe ông Vũ Nam Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày 2 tờ trình: Tờ trình vê việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững tỉnh Ninh Bình đến năm 2020.
Nghe ông Trần Song Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày 5 tờ trình gồm: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2015; Tờ trình về việc quyết định dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017; Tờ trình về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Tờ trình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Nghe ông Trịnh Xuân Ba, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường trình bày 3 tờ trình: Tờ trình về việc phê duyệt đề án kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
HĐND tỉnh đã nghe ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Văn hóa- xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa- xã hội đối với 1 báo cáo, 3 đề án dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.
Ông Phạm Hồng Thái, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế đối với 7 báo cáo và 4 Đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các ngành trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.
Ông Chu Thanh Hà, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách đối với 3 báo cáo và 10 đề án và dự thảo Nghị quyết.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 825

Tổng lượt truy cập: 362963