Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ hai, 20/06/2016
Chiều 16/6, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh; Chánh án TAND tỉnh; Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ tỉnh, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Tại kỳ họp Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016- 2021 được tổ chức thực hiện dân chủ, đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 97,59%. Tại 14/14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu một lần đủ số lượng đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu được phân bổ.

 Ảnh: Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chúc mừng đồng chí Trần Hồng Quảng
được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV
Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, HĐND tỉnh khóa XIV đã xem xét, lựa chọn để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khóa XIV, góp phần tích cực xây dựng chính quyền nhân dân, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV; đồng chí Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII và đồng chí Đinh Ngọc Hà - TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí Đinh Chung Phụng, Tống Quang Thìn, Nguyễn Ngọc Thạch tiếp tục được tái cử chức Phó Chủ tịch UNBD tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.  
    
Ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII
được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV và các đồng chí được bầu 
giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; các đồng chí thành viên UBND tỉnh khóa XIV.
Cũng tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình.
Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016 và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí; cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và cá nhân đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh xin hứa sẽ luôn khiêm tốn, học hỏi, thường xuyên rút kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, cùng với các vị đại biểu HĐND đem hết khả năng và sức lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, đổi mới phương pháp công tác, kế tục xứng đáng các thế hệ đi trước để HĐND tỉnh ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
Đồng chí cũng chỉ rõ: Nhiệm vụ đặt ra trước HĐND và UBND trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh ngay sau kỳ họp cần tập trung cao độ cho việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung của kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến vào tháng 7/2016.
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thuỳ Linh - Phòng Thông tin-Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16

Hôm nay: 935

Tổng lượt truy cập: 363073