Main
Thứ hai, ngày 22/07/2024

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ hai, 20/03/2017
Sáng ngày 15/3, HĐND tỉnh khóa XIV đã tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIV. Các đồng chí: Trân Hồng Quảng - Ủy viên BTV TU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí  Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIV nhằm tập trung xem xét, thảo luận chuyên sâu các đề án, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực tài chính, đầu tư; đồng thời góp phần giảm tải nội dung của kỳ họp thường lệ trong năm. Các nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gợi mở một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận như: Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đang là một nội dung quan trọng được Trung ương, Quốc hội cũng như cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. Để tổng kết, đánh giá đúng tình hình thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý tại cơ sở, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giám sát là rất cần thiết. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu, xem xét kỹ nội dung dự thảo Nghị quyết đảm bảo cho việc giám sát thực sự có hiệu quả, đề xuất được với Trung ương những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức và cán bộ ở cơ sở..
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tại kỳ họp lần này, một nội dung quan trọng là HĐND tỉnh sẽ thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Đây là lần đầu tiên tỉnh ta xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, gắn nguồn lực với kế hoạch phát triển kinh tế, tạo ra định hướng, tầm nhìn trung hạn cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm. Yêu cầu đặt ra: việc phân bổ các nguồn lực phải tập trung vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu đưa thành phố Ninh Bình là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh, cần có các cơ chế, chính sách nhằm tạo thêm nguồn lực giúp các xã của thành phố Ninh Bình hoàn thành mục tiêu lên phường trong những năm tới. Vì vậy, HĐND tỉnh cần ban hành Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện tốt mục tiêu trên...
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận các đề án, tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và thông qua các nghị quyết, đó là: Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết quy định một số chính sách xây dựng xã nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2017-2020.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Phạm Thị Hồng, nguyên Giám đốc Sở Công thương Ninh Bình đã nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các đề án, tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh và thông qua 7 nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.
Để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh để mọi người dân hiểu rõ, hiểu đúng nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.
Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, UBND các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch và có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 913

Tổng lượt truy cập: 360054