Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV: Bỏ phiếu tín nhiệm và thực hiện công tác nhân sự

Thứ năm, 07/12/2023

Chiều ngày 06/12/2023, ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh. Tuy nhiên, theo Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định: “Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm” vì vậy người không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 06 người; 24 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, trong đó, khối HĐND tỉnh là 4 người, khối UBND tỉnh là 20 người. Phiếu tín nhiệm có 3 mức đánh giá: "Tín nhiệm cao", "Tín nhiệm", "Tín nhiệm thấp". HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp gồm 24 người.

Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Tại các Tổ thảo luận về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, các đại biểu đồng tình cho rằng đây là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm; việc thực hiện báo cáo và kê khai tài sản của người thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm; đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống, việc chấp hành hiến pháp, pháp luật của người giữ chức vụ được HĐND tỉnh bầu...

Sau khi thảo luận theo Tổ, HĐND tỉnh họp tại hội trường nghe Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và báo cáo kết quả thảo luận tổ về nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 24 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Ảnh: Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026

Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai nghiêm túc, khách quan, công tâm theo đúng tinh thần Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh. Kết quả, tất cả 24 người được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 38 phiếu trở lên.

Cũng trong phiên họp chiều ngày 06/12/2023, HĐND đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. HĐND tỉnh đã nghe tờ trình và tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế. Kết quả, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

 

Tác giả bài viết: Phòng Thông tin, Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 25

Hôm nay: 980

Tổng lượt truy cập: 363118