Main
Thứ hai, ngày 22/07/2024

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ ba, 10/07/2018
Sáng 9/7, HĐND tỉnh khoá XIV tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 8. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở.
 


Đ/c Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình cân đối ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2018; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động các cơ quan theo quy định của pháp luật; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét thông qua 13 dự thảo nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh ta trong thời gian tới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh tập trung làm rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, đưa ra những cam kết và kế hoạch cụ thể thực hiện những cam kết, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.
Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Đinh Chung Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
 


Đ/c Đinh Chung Phung - UV BTV TỈnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày 
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

 
Báo cáo khẳng định, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 9,45% so với 6 tháng đầu năm 2017; công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển khá; nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt được tổ chức trang trọng, để lại dấu ấn đậm nét về con người và mảnh đất Ninh Bình. Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường và giữ vững; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, có chuyển biến tích cực.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo; tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2018; chủ động thực hiện cơ chế tạo nguồn, huy động nguồn và sử dụng dự phòng ngân sách theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng, công tác bảo đảm an ninh trật tự…



Đ/c Bùi Mai Hoa - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh trình bày
Báo cáo Công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của TT HĐND tỉnh

 
Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, khảo sát và tham gia ý kiến vào 3 cuộc giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh; phối hợp giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; quan tâm giải quyết công tác thông tin dân nguyện và một số hoạt động khác.
 


Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thẩm tra, giám sát được tăng cường, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề cần quan tâm và có những kiến nghị cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương rà soát, đánh giá đúng mức kết quả đã đạt được, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân, đề ra những giải pháp phù hợp để huy động mọi nguồn lực, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.
Trong chương trình làm việc phiên khai mạc, HĐND đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2017; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIV.
Chiều ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND tỉnh tiếp tục nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính năm 2017; báo cáo Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018; báo cáo của các ngành theo quy định.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 922

Tổng lượt truy cập: 360063