Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ 11

Thứ hai, 22/02/2016
Ngày 26/12/2015, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ 11 tổ chức tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với chủ đề: “Điều kiện đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương”. Tới dự, Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

Hoạt động của HĐND cấp tỉnh trong những năm qua tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát huy dân chủ rộng rãi của nhân dân trong việc trong việc quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương; quyết định nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. Hội nghị lần này là cơ hội để các tỉnh trong khu vực gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND và tăng cường mối quan hệ hợp tác để cùng nhau phát triển bền vững.

Đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình phát biểu tham luận tại Hội nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND và đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc chất lượng của đại biểu HĐND là một trong những nhân tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm và đổi mới bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn chung cho các đại biểu và tập huấn theo các chuyên đề gắn với chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Ngoài việc tham gia các chương trình tập huấn của Trung ương tổ chức, tỉnh đã chủ động mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu. Trong tập huấn, bồi dưỡng đã thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo thu hoạch. Bên cạnh đó, còn tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch lấy ý kiến vào dự thảo các dự án luật; thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND các cấp; tổ chức để các đại biểu HĐND học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử. Những hoạt động đó đã trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động thực tế, là cơ chế chuyển giao tri thức hoạt động, trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, giúp đại biểu HĐND nâng cao kỹ năng tiếp cận, nội dung trong việc giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra và chất lượng của đại biểu với cơ quan chuyên môn liên quan, các kỳ họp sau càng chất lượng, sôi nổi hơn, thực sự là diễn đàn dân chủ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ chuyên viên ở phòng bằng các hình thức đào tạo như cử đi học, tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề và thông qua giải quyết công việc. Cùng với đó là việc định kỳ tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm với Văn phòng phục vụ cơ quan dân cử cấp huyện, cấp xã …để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, giúp cho công tác tham mưu, đề xuất của đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử trong các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ngày càng sát thực tiễn và hiệu quả. Trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được, đội cán bộ Văn phòng đã vận dụng vào nhiệm vụ, lĩnh vực đang công tác, từng bước phát huy năng lực độc lập trong tham mưu, phục vụ thực hiện hiệu quả công việc.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND và đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử của tỉnh Ninh Bình còn chưa thường xuyên; thiếu ”cân đối” giữa trang bị trình độ kiến thức lý luận và kỹ năng chuyên sâu, chưa chuyên cần tham gia tập huấn, bồi dưỡng của một số đại biểu HĐND.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, do vậy, đồng chí đã đưa ra giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu HĐND và đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử đó là: Xác định rõ đối tượng để có định hướng và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; đổi mới cơ bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham mưu theo những tiêu chuẩn mới, gắn với tiêu chuẩn từng chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu sử dụng cán bộ; sơ kết, tổng kết để đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và điều chỉnh, bổ sung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó, các đại biểu HĐND không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, có chính kiến rõ ràng không ngại va chạm, đi sâu, đi sát, nêu vấn đề và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình trong hoạt động giám sát, chất vấn, quyết định các vấn đề tại kỳ họp.

 

Tại diễn đàn Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử một số vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, bôi dưỡng đại biểu HĐND và đội ngũ giúp việc cơ quan dân cử. Đặc biệt, đồng chí đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm sửa đổi nội dung Điều 3 trong Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng HĐND cấp tỉnh. Theo nội dung Dự thảo Nghị định thì mới đảm bảo được yếu tổ tinh gọn. Còn hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh không đảm bảo vì chất lượng tham mưu, công tác phối hợp, hỗ trợ và động lực thi đua, động lực phấn đấu của đội ngũ chuyên viên Văn phòng HĐND cấp tỉnh. Đây là nội dung được tất cả các Đoàn tham dự Hội nghị Hội đồng tình cao và được đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp thu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã trao Cờ đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Nam Định.

Dương Viết Yên

Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 854

Tổng lượt truy cập: 360917