Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021
Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 18/01/2021, Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Đảng bộ, Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.


Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thống nhất cao với các báo cáo trình tại hội nghị và đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh quan tâm một số nội dung cụ thể: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch công chức; việc tham quan, học tập kinh nghiệm theo lĩnh vực công tác; bố trí kho lưu trữ tài liệu của cơ quan; phần mềm xử lý văn bản phù hợp hơn với cơ quan…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng HĐND tỉnh, Đảng ủy đạt được trong năm 2020. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung sau: Nâng cao vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; thể hiện bản lĩnh trong thực hiện thẩm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nề nếp thời gian làm việc, quy chế của cơ quan; thực sự coi trọng sự đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc, lợi ích chung của tập thể. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật. Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, có tư duy đổi mới và sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc; chăm lo, bảo đảm đời sống của cán bộ, công chức, người lao động; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Văn phòng, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Mỗi cá nhân phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; thường xuyên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong hoạt động thực tiễn. Chủ động tìm hiểu, nắm chắc các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ...Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan có liên quan trên tất cả các mặt công tác để tham mưu, phục vụ hiệu quả các mặt hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Năm 2021 là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đề nghị mỗi cán bộ, công chứcngười lao động thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người công dân và tích cực tham gia, tuyên truyền, vận động về công tác bầu cử.
 Tại hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2021.
Một số hình ảnh của hội nghị
Tác giả bài viết: Thùy Dương - Văn phòng HĐND tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 43

Hôm nay: 962

Tổng lượt truy cập: 363100