Main
Thứ sáu, ngày 19/07/2024

Hội nghị triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ hai, 22/02/2016
Sáng ngày 04/02/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, Thường trực huyện, thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các ngành Tổ chức, Tuyên giáo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và  Công chức Văn phòng  - Thống kê cấp xã.
Hội nghị đã được quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 51-CT-TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tri số 03 -TT/TU ngày 29/01/2016 của Tỉnh uỷ Ninh Bình, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 29/01/2016  của UBND tỉnh. Đây là những văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó, Hội nghị được phổ biển về công tác nhân sự, quy trình hiệp thương, lịch trình tổ chức cuộc bầu cử; công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu nội dung cơ bản Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, trong bộn bề công việc của những ngày cuối năm, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc và Xuân Bính Thân 2016, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với mục đích tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là một trong hai nhiệm vụ quan trọng của năm 2016. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, là hoạt động liên quan đến mọi người dân, đặc biệt là cử tri; là hoạt động để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoạt động theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Thông qua cuộc bầu cử để xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước. Quốc hội và HĐND là cơ quan quyền lực ở đó người dân gửi gắm niềm tin vào những người đại diện của mình. Khi tham gia bầu cử mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ để ủy quyền cho người đại diện tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Việc bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước và cơ quan hành pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta sau đại hội đảng các cấp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2015, mỗi đồng chí đại biểu tham dự hội nghị thay mặt cấp ủy, chính quyền và các ngành phải nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm chắc nội dung cần chỉ đạo và triển khai thực hiện. Các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác tuyên truyền. Trong đó tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, có lịch trình phù hợp với tiến độ thời gian và yêu cầu của cuộc bầu cử.
Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử phát huy toàn diện, sâu sắc tinh thần dân chủ của nhân dân. Thông qua bầu cử lựa chọn được những người có trình độ, năng lực, phẩm chất gánh vác việc dân, việc nước, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, quê hương. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện 5 bước của 3 lần hiệp thương phải lưu ý cơ cấu đại biểu là nữ, trẻ, đại biểu dân tộc, tôn giáo…, đồng thời coi trọng tiêu chuẩn. Không vì cơ cấu mà coi nhẹ tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cùng với đó là quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện cho người ứng cử giao lưu trực tiếp với cử tri, trình bày chương trình  hành động. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lựa chọn những người có kinh nghiệm, năng lực, khả năng, tháo vát, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong công tác bầu cử, nhất là các thành viên của Tổ bầu cử tại các Khu vực bỏ phiều,
Đồng chí yêu cầu đối với lãnh đạo các cấp, các ngành phải nắm vững quy định của pháp luật để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cuộc bầu cử, kịp thời thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.
Dương Viết Yên
Trưởng phòng Thông tin – Dân nguyện
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 14

Tổng lượt truy cập: 354971