Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

HĐND tỉnh khoá XIV tổ chức kỳ họp thứ 16

Thứ ba, 07/01/2020
Chiều ngày 06/01/2020, HĐND tỉnh khoá XIV tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16- kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; lãnh đạo sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua 3 dự thảo nghị quyết, 01 báo cáo. Những nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
Kỳ họp đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 5); việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương; việc quyết định chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; và xem xét Báo cáo về các nội dung phát sinh từ sau kỳ họp thứ 15 đến trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV.
Sau khi xem xét, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 5); Nghị quyết về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Hoàng Hà bằng hình thức ấn nút biểu quyết và bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Hoàng Hà và ông Nguyễn Hoàng Hà bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng các đồng chí: Bùi Hoàng Hà và Nguyễn Hoàng Hà
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 05 dự thảo nghị quyết, trong đó có 02 nghị quyết về công tác nhân sự. Việc kiện toàn nhân sự, đặc biệt là chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.
 

 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 630

Tổng lượt truy cập: 349249