Main
Thứ năm, ngày 25/07/2024

Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Chủ nhật, 29/12/2019
Chiều ngày 19.12.2019, Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh tổ chức “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; dự Hội nghị có đồng chí đại tá Vũ Anh Thiều, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Đài PT-TH tỉnh và các chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng công tác chính trị Công an tỉnh cùng dự Hội nghị.
Diễn đàn đã nghe Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu năm 2019; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Đại tá Vũ anh Thiều, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó GĐ Công an tỉnh. Đã có 4 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, cơ bản các ý kiến thống nhất cao với đánh giá kết quả của báo cáo, đồng thời với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu cũng đã trao đổi, tham gia ý kiến góp ý để lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất nhận định: Năm 2019, lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, quyết tâm bảo vệ an toàn mục tiêu trong mọi tình huống. Lực lượng cảnh sát bảo về mục tiêu đã bám chắc cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với các cơ quan, đơn vị có mục tiêu được bảo vệ; kịp thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chủ quản khắc phục những sơ hở, thiếu sót; trực tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến nguy cơ cháy nổ, tích cực phối hợp với các lực lượng giải quyết nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp, gây rối trật tự công cộng đảm bảo hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị; đã phân công cán bộ canh gác bảo vệ mục tiêu 24/24h, đảm bảo kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào các cơ quan, đơn vị, vì vậy 8/8 mục tiêu cũng như các sự kiện diễn ra tại các mục tiêu được bảo vệ an toàn tuyệt đối; tạo nền tảng ổn định giúp các cơ quan có mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh các kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu còn một số hạn chế cần khắc phục, cụ thể là: Công tác kiểm soát người và phương tiện ở cổng các mục tiêu có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Trong tuần tra canh gác có lúc, có cán bộ cảnh sát còn làm việc riêng, chưa chú ý quan sát mục tiêu. Việc thực tập các phương án bảo vệ còn ít, phối hợp hiệp đồng công tác giữa các mục tiêu còn hạn chế.
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm du lịch quốc gia Hoa Lư - Ninh Bình. Trong bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đang ra sức chống phá quyết liêt cách mạng nước ta bằng hoạt động diễn biến hòa bình với những thủ đoạn mới ngày càng tinh vi. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong thời gian tới đòi hỏi:
1. Lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân; khắc phục những tồn tại đã nêu trong báo cáo; tăng cường công tác phối hợp với cán bộ, công chức, lực lượng bảo vệ của các cơ quan có mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản, chủ động tham mưu đề xuất với cơ quan chủ quản khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ. Tiếp tục rà soát các phương án bảo vệ. Tiếp tục rà soát các phương án bảo vệ và tổ chức luyện tập thành thạo để chủ động đối phó với mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
2. Lãnh đạo các cơ quan có mục tiêu cần quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tuyệt đối chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan; tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, kịp thời khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong công tác bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 43

Hôm nay: 962

Tổng lượt truy cập: 363100