Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ năm, 18/05/2023

Sáng ngày 18/5/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị có liên quan; đại diện UBND các huyện, thành phố.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa 03 mục tiêu tổng quát, 06 mục tiêu cụ thể, 06 nhóm giải pháp và 08 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến về các nhóm nội dung: Những hành vi bị nghiêm cấm (quy định tại điều 12); Thu hồi đất, trưng dụng đất tại (chương VI); Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (chương VII); Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (chương IX); Tài chính về đất đai, giá đất (chương XI); Chế độ sử dụng các loại đất (chương XIII). Trong đó các đại biểu đặc biệt quan tâm đến quy định về thời điểm xác định giá đất; nguyên tắc xác định giá đất; Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở công vụ; Việc thu hồi đất một số dự án đầu tư tư nhân; Các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Việc chi trả bồi thường hỗ trợ thiệt hại về cây trồng, vật nuôi; Trình tự thu hồi đất. Các đại biểu cũng quan tâm đến vấn đề thời hạn giao đất dự án để xây dựng di sản; các quy định về việc tái định cư cho người thu hồi đất…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH ghi nhận, cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để có ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tác giả bài viết: Vân Giang - Phòng CTQH

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 808

Tổng lượt truy cập: 349427