Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 25/03/2022

Ngày 24/3/2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 tại UBND huyện Yên Mô và Thanh tra tỉnh. Đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

* Tại UBND huyện Yên Mô: UBND huyện xác định công tác tiếp dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, coi kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm. Vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền đã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. Các vụ việc được quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở nên hạn chế được đơn thư vượt cấp. Công tác tiếp công dân được thực hiện nền nếp. Đến nay, trên địa bàn huyện không có vụ việc tồn đọng do chậm xem xét, giải quyết, đã góp phần xác định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện giảm so với kỳ trước (giai đoạn 2010-2015). Toàn huyện đã tiếp nhận 1232 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (Trong đó: cấp huyện tiếp nhận 469 đơn, cấp xã tiếp nhận 763 đơn); các cơ quan chức năng đã tiếp 1.698 lượt công dân, tiếp thu 1.460 ý kiến, vụ việc; có 26 đoàn đông người với 23 vụ việc; 01 vụ việc phức tạp kéo dài; 03 vụ việc lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây rối làm mất trật tự an ninh. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

                                                      Đoàn giám sát làm việc tại UBND huyện Yên Mô

  Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ hơn những kết quả thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Yên Mô từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021. Trong đó làm rõ Quy chế phối hợp giữa các ban, ngành chức năng trong việc phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC; việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ sở; việc bố trí cán bộ, công chức giải quyết KNTC; việc sơ kết thi hành luật tiếp công dân, luật KNTC; việc công khai các quyết định giải quyết KNTC…Đoàn giám sát cũng đi khảo sát việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện và Trụ sở tiếp công dân xã Yên Hoà.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh,TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của huyện trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện Yên Mô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đối với các kiến nghị của huyện, Đoàn tiếp thu tổng hợp để đề xuất với Quốc hội nhằm thực hiện tốt hơn pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong thời gian tới.

*Tại Thanh tra tỉnh: Thanh tra tỉnh luôn xác định công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư, KNTC của công dân là một trong những nhiệm vụ trong tâm và thường xuyên của ngành. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức thanh tra trong tỉnh kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp, giám đốc các sở, ngành thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC của công dân; tổ chức thực hiện dứt điểm những kết luận, quyết định, giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp, kéo dài, đông người vượt cấp. Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chất lượng giải quyết các vụ việc KNTC từng bước được nâng cao, đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền quy định. Từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021, lãnh đạo thanh tra tỉnh đã tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh là 414 lượt công dân (giảm 34% so với cùng kỳ năm trước); tiếp nhận và xử lý 442 đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh (giảm 7% so với cùng kỳ). Tổng số đơn khiếu nại nhận được trong kỳ là 97 đơn. Tổng số vụ việc tố cáo nhận trong kỳ là 85 đơn… Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC như việc bố trí địa điểm, cán bộ công chức thực hiện tiếp công dân, phân loại đơn thư, trình tự, thủ tục, thụ lý giải quyết được đảm bảo.

                                                          Đoàn giám sát làm việc tại Thanh tra tỉnh

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi làm rõ những thuận lợi, vướng mắc qua quá trình triển khai các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; cách thức xử lý với trường hợp công dân đến khiếu nại đông người; việc phân loại xử lý đơn thư khiếu nại bước đầu; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết KNTC; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC….

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao vai trò tham mưu của Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong qúa trình triển khai thực thi pháp luật. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Thanh tra tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC; tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng trong triển khai nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra; tổ chức thực hiện nghiêm những kết luận, quyết định, giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật…Đối với những kiến nghị của Thanh tra tỉnh, Đoàn tổng hợp để đề xuất với Quốc hội nhằm thực hiện tốt hơn pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trong thời gian tớ

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 809

Tổng lượt truy cập: 349428