Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV - Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ năm, 28/05/2020
Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức trong ngày 27/5/2020 để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại biểu các cơ quan báo chí của tỉnh dự và đưa tin về kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những tháng đầu năm 2020 diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cùng tác động bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của nhân dân trong tỉnh. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội; các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ sản xuất, duy trì hợp lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Các nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp là biện pháp quan trọng để cùng với thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, góp phần tháo gỡ khó khăn khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư; hỗ trợ người dân trước khó khăn do dịch bệnh Covid -19; tạo điều kiện kích cầu để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
 

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường
 
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thống nhất cao và thông qua 13 nghị quyết về: Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư; Chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan; hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn; Chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2); Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình; Điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Đối với các chính sách, hỗ trợ đúng đối tượng, định mức hỗ trợ, đảm bảo sử dụng kinh phí hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát huy tinh thần quyết liệt, chủ động, tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, chủ quan với thành quả đạt được; tiếp tục thực hiện đồng bộ các phương án, các biện pháp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh xẩy ra ở các cấp độ khác nhau. Chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Thời gian từ nay đến khi tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm còn hơn một tháng, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh ngay từ khi xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo quy định, bảo đảm các nội dung trình tại kỳ họp có chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 18 - HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 535

Tổng lượt truy cập: 349154