Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ năm, 15/08/2019
Sáng ngày 15/8, tại Trụ sở HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao; Trưởng ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại biểu các cơ quan báo chí của tỉnh dự và đưa tin về kỳ họp.

Đ/c Trân Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là kỳ họp quan trọng để HĐND tỉnh quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Nghị quyết số 629 nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung trình và tiến hành biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết về việc: Đề nghị chấp thuận điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu 50ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); giao kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 từ nguồn dự phòng 10% vốn nước ngoài; điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 1) và phân bổ vốn thực hiện Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh Châu Âu (EU) viện trợ.
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh
 
Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc thực hiện các quy trình, thủ tục và chỉ đạo tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50 ha mở rộng Khu công nghiệp Gián Khẩu; tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương rà soát lại các nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tạo chuyển biến hơn nữa trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các dự án, công trình cấp thiết của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến xác đáng của các đại biểu HĐND đã góp phần vào thành công của kỳ họp.
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 535

Tổng lượt truy cập: 349154