Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 09/08/2021

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, làm việc liên tục, không có ngày nghỉ, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra, kỳ họp kết thúc sớm 03 ngày so với chương trình đã được thông qua, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự; 11 Nghị quyết chuyên đề; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Cụ thể như sau:
Một là, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn nhân sự 50 chức danh lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.  Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ, được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.
Hai là,Quốc hội đã xem xét thảo luận, quyết định các giải pháp tháo gỡ về thể chế, pháp lý trong phòng, chống đại dịch Covid - 19 để Chính phủ, các địa phương có căn cứ pháp lý, nguồn lực, chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả.
Ba là, Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019;  các Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, đầu tư công trung hạn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để Chính phủ điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 5 năm tới.
Bốn là, Quốc hội đã xem xét thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; xem xét báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.
Năm là, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; quyết định chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội.Theo đó, bên cạnh các hoạt động giám sát tối cao theo quy định, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” tại kỳ họp thứ 3 và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tại kỳ họp thứ 4.
Sáu là, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phân công bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy viên Ủy ban Xã hội đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp Luật đối với bà Trần Thị Hồng Thanh; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Công, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách đối với ông Đinh Việt Dũng; Ủy viên Ủy ban Tư Pháp đối với ông Mai Khanh.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Ninh Bình nói riêng, các vị ĐBQH tỉnh đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm các phiên họp của Quốc hội, tích cực tham gia phát biểu, truyền tải ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri tỉnh Ninh Bình đến Quốc hội; đóng góp 10 lượt ý kiến phát biểu tham gia thảo luận về các dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng, 5 năm, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính 5 năm và nhiều nội dung khác. Ngoài chương trình của kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia các phiên họp của Ủy ban mà đại biểu là thành viên; trao đổi với một số đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành về những vấn đề quan tâm của cử tri trong tỉnh.
 
 

Tác giả bài viết: phòng CTQH

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 541

Tổng lượt truy cập: 349160