Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu, 27/05/2016
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã đảm bảo thắng lợi, thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.
Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, do vậy Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời, đúng quy định. Việc ban hành kế hoạch, lịch trình, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, kịp thời.
Qua 5 bước của 3 vòng hiệp thương đã giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm về tiêu chuấn và cơ cấu, thành phần. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được lập và niêm yết đảm bảo thời gian và quy định của pháp luật. Trong đó, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 10 người tại 2 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 85 người tại 14 đơn vị bầu cử; danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 450 người tại 63 đơn vị bầu cử; danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 6.431 người tại 1.017 đơn vị bầu cử.
Ngày 22/5 trên địa bàn tỉnh đã có 97,59% số cử tri đi bầu cử với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Kết quả sơ bộ, bầu Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần dự kiến. Riêng bầu đại biểu HĐND cấp xã, cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu. 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 quy định, những đơn vị bầu cử chưa đủ 2/3 tổng số đại biểu đã ấn định cho cho đơn vị bầu cử được bầu thì tiến hành bầu cử thêm. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo ngày thứ bảy 28/5/2016 các địa phương tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã và báo cáo kết quả về Ủy ban bầu cử tỉnh vào ngày 30/5/2016. 

Tác giả bài viết: Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 588

Tổng lượt truy cập: 349207