Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ sáu, 30/09/2016
Chiều ngày 29/9, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Ngọc Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Chung Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh; Lãnh đạo VP HĐND tỉnh; giám đốc các sở, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố.
Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Ngọc Hà – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV. Theo dự kiến, kỳ họp được tổ chức trong 3 ngày, trong khoảng từ ngày 05 đến 09/12/2016. Kỳ họp lần này sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến 25 báo cáo theo Luật định của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án nhân dân tỉnh, 01 thông báo của UBMTTQVN tỉnh và 28 Nghị quyết, trong đó 06 Nghị quyết theo quy định của pháp luật, 08 nghị quyết trong chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016; 14 Nghị quyết bổ sung, thay thế.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày lý do xây dựng đề án cũng như điều kiện, khả năng thực hiện khi nghị quyết ban hành. Đa số các ý kiến cho rằng nên để các đề xuất nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 – 2020; nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của HĐND ỉnh khóa XII phê duyệt Đề án số 10/ĐA-UBND ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh về đào tạo nghề tỉnh Ninh Bình đến măm 2020; nghị quyết về việc phân định phân công cơ quan thuế đối với doanh nghiệp, tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nghị quyết về giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (2017 - 2021) vào các kỳ họp HĐND sau để có thời gian nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hơn nữa nội dung của dự thảo, nhằm đảm bảo các điều kiện thực hiện khi nghị quyết được ban hành. Có ý kiến cho rằng nên tích hợp nghị quyết về việc quy định chính sách cấp lại khoản thu từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã được công nhận nông thôn mới vào nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; gộp 2 nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 và nghị quyết về việc quy định chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình thành 1 nghị quyết vì trong đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 đã có quy định chế độ, chính sách sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh.                     
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp và thống nhất nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XIV sẽ xem xét 21 dự thảo Nghị quyết, gồm 06 nghị quyết theo quy định của pháp luật (nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của HĐND tỉnh; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh; nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015; nghị quyết về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2017; nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND, các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh năm 2017); 08 nghị quyết chuyên đề trong chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 (Nghị quyết về việc thông qua Đề án Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016 – 2020; nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nghị quyết về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021; nghị quyết về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình; ghị quyết về việc điều chỉnh, sắp xếp, thành lập một số thôn mới thuộc xã Gia Trung, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); 07 nghị quyết bổ sung thay thế (Nghị quyết về việc quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) nộp NSNN và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nghị quyết về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 ; nghị quyết về việc thông qua Đề án đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư; nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2021; nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh quy định về đối tượng vận động, mức đóng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; nghị quyết về việc thông qua Đề án Quy định khoảng cách và địa bàn đối với học sinh và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh thuộc trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình). Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau hội nghị liên tịch, các cơ quan theo nhiệm vụ được phân công cần khẩn trương thực hiện, hoàn thành công việc được giao theo đúng thời hạn quy định. Các tổ đại biểu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thực hiện sinh hoạt tổ; các đại biểu HĐND tại các cuộc tiếp xúc cử tri cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trước cử tri.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 105

Tổng lượt truy cập: 348724