Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Thường trực HĐND huyện Yên Mô dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu, 26/02/2016
Căn cứ Điều 9 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản qui phạm pháp luật về công tác bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của các cơ quan tổ chức, đơn vị ở huyện và các đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Đến 31/12/2015, dân số huyện Yên Mô có 115.940 người. Tại Mục b Khoản 1 Điều 25 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương qui định “Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 80 nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 80 nghìn dân thì cứ thêm 10 nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu”. Do đó, HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu 33 đại biểu.
Trên cơ sở số lượng đại biểu được bầu, Thường trực HĐND huyện Yên Mô dự kiến giới thiệu ứng cử với số lượng 61 người. Trong đó, dự kiến tỷ lệ nữ 37,7%, tuổi trẻ 18%, người ngoài đảng 14,8%. Đây là căn cứ để Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2016-2021.
Dương Viết Yên
Trưởng Phòng Thông tin- Dân nguyện
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 808

Tổng lượt truy cập: 349427