Main
Chủ nhật, ngày 14/07/2024

Thành phố Ninh Bình: Nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ tư, 13/02/2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân thành phố Ninh Bình đã phát huy tiềm năng, lợi thế, với tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, đổi mới để có những bứt phá, vươn lên, đạt nhiều kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 15 chỉ tiêu Đại hội XIX Đảng bộ thành phố đề ra, có 5/15 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch, các chỉ tiêu khác cơ bản tiệm cận đến mục tiêu đã đề ra. Kết quả này đã góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, đem lại diện mạo tươi sáng hơn cho đô thị trung tâm của tỉnh.
Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống một cách thiết thực, phù hợp, đạt hiệu quả, ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ thành phố đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng 6 chương trình công tác để cụ thể hóa triển khai, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Các chương trình công tác đã bám sát thực tiễn địa phương, đánh giá cụ thể, làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế trong mỗi lĩnh vực để từ đó xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố là các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt thường đạt từ 98% trở lên. Từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên ở cơ sở. Do đó, việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được nâng cao chất lượng và đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền thành phố cũng tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tiêu biểu như trong thực hiện Chương trình công tác số 2, thành phố đã chủ động, tích cực kêu gọi, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tư nhân, hộ gia đình phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Những năm qua, thành phố đã kêu gọi, mở rộng đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn như: Cụm công nghiệp Phúc Sơn, cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Ninh Phong, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Cầu Yên, hướng dẫn xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa-nghề mộc Ninh Phong.
Xác định thế mạnh trong phát triển kinh tế của thành phố còn ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thành phố đã chú trọng triển khai hình thành các dãy phố chuyên doanh như: Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, Vân Giang; thực hiện thu hút đầu tư xây dựng tuyến phố đi bộ kết hợp mua sắm ẩm thực tại tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Thành. Mạng lưới chợ đã được quy hoạch, đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện đề án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đông Hồ (Bích Đào), chợ Đông Thành, chợ Thanh Bình (Ninh Sơn)…, kêu gọi đầu tư chợ đầu mối Ninh Tiến.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mặc dù là địa phương có diện tích đất nông nghiệp không nhiều nhưng thành phố đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, triển khai mô hình rau, hoa ứng dụng công nghệ cao tại xã Ninh Phúc, Ninh Sơn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Ninh Tiến… Từ thực tiễn lãnh đạo cho thấy, năm qua, kinh tế thành phố tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,77%, vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 552 tỷ đồng năm 2015 lên 1.558 tỷ đồng năm 2018, đạt 198% dự toán và bằng 199% so với năm 2017; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 118 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,8 triệu đồng/năm, tăng 1,2 lần so với năm 2015; 3/14 phường, xã không còn hộ nghèo. Đến cuối năm 2018, thành phố đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 4.500 lao động, chuyển giao KHKT cho trên 1.730 lao động… Những khởi sắc trong phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng đem đến cho đô thị Ninh Bình diện mạo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn.
Công tác xây dựng và quản lý đô thị được thực hiện hiệu quả. Thành phố đã chủ động xây dựng quy hoạch chi tiết các xã, phường, các khu đô thị mới và các khu chức năng. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư, nâng cấp, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, tạo điểm nhấn. Tháng 2/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Ninh Bình, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xây dựng, quản lý và vận hành đô thị. Những năm qua, thành phố đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường trục chính, một số công trình tạo điểm nhấn đô thị như: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lương Văn Tụy, Lê Hồng Phong, cụm tiểu cảnh bờ Đông sông Vân… Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đô thị, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí chiếu sáng. Cơ sở hạ tầng 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc được tập trung xây dựng theo tiêu chí trở thành phường. Nhìn chung, công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ cấp giấy phép xây dựng đạt trên 90%, đường giao thông nội thành có điện chiếu sáng đạt 93,7%; triển khai đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng 39 tuyến đường văn minh đô thị, tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước máy đạt 95,8%...
Ngày 7/9/2018, BTV Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 20/CT-TU về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về: Cơ cấu kinh tế; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; tỷ lệ đường giao thông nội thành có điện chiếu sáng; tỷ lệ phố không phát sinh người nghiện ma túy; số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm... Cấp ủy, chính quyền chủ động, quyết liệt, sâu sát trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị 05 cùng với chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Thành ủy; chấn chỉnh công tác phối hợp trong thực thi công vụ, giải quyết những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trách nhiệm, thực sự vì dân...
Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đề ra, phấn đấu xây dựng thành phố Ninh Bình theo tiêu chí đô thị loại I, sớm trở thành thành phố du lịch dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.
 

Tác giả bài viết: ST

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1

Tổng lượt truy cập: 349492