Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH PHÁT HUY VAI TRÒ THAM GIA XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

Thứ sáu, 21/12/2018
Huyện Yên khánh nằm ở phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình, có 18 xã và 1 thị trấn, diện tích đất tự nhiên 142,6 km2, dân số 142.148 người. Nhân dân Yên Khánh có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó, hiếu học luôn có ý chí vươn lên anh hùng trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Năm 1999 huyện Yên Khánh vinh dự được Đảng, Nhà nhước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ kháng chiến; năm 2009 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất trong thời kỳ đổi mới; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba; năm 2015 được Chính Phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào cả nước xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; năm 2017 được Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Ngay sau khi có chủ trương của Huyện uỷ về xây dựng NTM huyện Yên Khánh, HĐND huyện Yên Khánh đã tập trung công tác tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu đúng về chủ trương xây dựng NTM vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là mang tính lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó người dân là chủ thể; phát huy nội lực cao nhất trên nguyên tắc dân chủ mở rộng: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thành quả. Căn cứ chức năng theo quy định của pháp luật, HĐND huyện đã ban hành nhiều chính sách, cụ thể hóa các chủ trương của Huyện ủy vào xây dựng NTM của địa phương. Điển hình là Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí các trường được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Nghị quyết về xây dựng trường THCS thị trấn Yên Ninh thành trường chất lượng cao; Nghị quyết về nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hoá thôn, xóm, phố; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí làng nghề được UBND tỉnh công nhận giai đoạn 2011-2016; Nghị quyết về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng thực hiện đề án đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX Đồng Xuân Tiến xã Khánh Thành, HTX Hợp Tiến xã Khánh Nhạc, Đề án xây dựng tổ hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản sạch xóm 13, xã Khánh Thành, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, thị trấn Yên Ninh; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí lãi suất tiền vay ngân hàng thực hiện mô hình tổ hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nấm xã Khánh Công; hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn cho xã Khánh Công và thị trấn Yên Ninh; Nghị quyết về việc thông qua Đề án của UBND huyện Yên Khánh về xây dựng công trình xử lý rác thải ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến tại các xã, cụm xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Khánh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian hỗ trợ lãi xuất tiền vay theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/12/2013 của HĐND huyện Yên Khánh. Đặc biệt, Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIV, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 phê duyệt Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 06/7/2017 xây dựng nông thôn mới huyện Yên Khánh giai đoạn 2017-2020; trong đó cụ thể hoá các cơ chế, chính sách để xây dựng huyện Yên Khánh đạt huyện NTM năm 2018. Nhìn chung, các chính sách HĐND huyện ban hành trong thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nhiều nghị quyết mang tính đột phá, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức tốt các họat động dịch vụ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh nhân của nhân dân, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.
Thường trực HĐND huyện thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và chỉ đạo điều hòa hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Nội dung giám sát trọng tâm vào thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của nhân dân để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai để phát triển các mô hình sản xuất kinh tế tập thể; quản lý ngân sách; thực hiện qui chế dân chủ; thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí… Thông qua hoạt động giá sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện đã góp phần đảm bảo các chính sách được triển khai thực hiện đúng và phát huy hiệu quả, giữ vững lòng tin của nhân dân, phát huy được dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM.
 Kết quả công tác của HĐND huyện Yên Khánh trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,15% (2016-2017), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỉ trọng công nghiệp, xây dựng 68%; dịch vụ chiếm 18%; nông nghiệp, thủy sản chiếm 14%; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đạt nhiều kết quả, giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 143,9 triệu đồng; cơ sở vật chất hạ tầng được cải tạo, đầu tư nâng cấp, cảnh quan và vệ sinh môi trường sạch, đẹp, thân thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn hoá - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, dân chủ cơ sở được duy trì và phát huy. Yên Khánh ngày càng trở thành miền quê đáng sống. Trong quá trình xây dựng huyện NTM với tổng nguồn vốn huy động toàn huyện đạt 5.228.082 triệu đồng, trong đó: vốn ngân sách nhà nước là 1.348.046 triệu đồng, vốn tín dụng là 2.356.289 triệu đồng, vốn huy động từ doanh nghiệp là 169.423 triệu đồng; nhân dân đóng góp tiền, ngày công, vật chất khác trị giá 1.357.324 triệu đồng.
Nhìn lại chặng đường thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Khánh vô cùng tự hào. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy tiềm năng vốn có của địa phương, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh để xây dựng huyện NTM. Năm 2013 mới có 3 xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2017 toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, chỉ sau 5 năm kể từ khi huyện mới có 3 xã đầu tiên đạt chuẩn NTM, ngày 30/10/2018 BCĐ Trung ương đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn huyện NTM.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, tiếp tục ban hành các chính sách và thực hiện tốt hoạt động giám sát để duy trì, phát huy kết quả từ phong trào trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng xã và huyện đạt chuẩn NTM  kiểu mẫu

Tác giả bài viết: Thường trực HĐND huyện Yên Khánh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 20

Hôm nay: 857

Tổng lượt truy cập: 349476